• 12304074_1271279002897551_6047473820448846460_o.jpg
  • 13502983_1693700240893864_7298295629547279975_o2.jpg
  • Assoc_ 193.JPG
  • divchata.jpg
  • lidvnzubs.jpg
  • _MG_00872.jpg
  • _MG_01522.jpg
  • _MG_0169.jpg

 

ОПИС ДИСЦИПЛІН

ГВД1. Фінанси, гроші і кредит

ГОД2.Фінансовий менеджмент

ФОД1.Банківський менеджмент

ФОД2.Страховий менеджмент

Банківська система (рівень А)

Банківські операції I

Банківські операції II

Вступ до спеціальності

Гроші і кредит

Державні фінанси

Інноваційні банківські технології

Інвестування (рівень А)

Кредитний менеджмент

Навчальна практика з дисциплін «Банківські операції» та «Облік і аудит в банках»

Навчальна практика з дисципліни «Податкова система»

Навчальна практика з дисципліни «Фінанси підприємств»

Податкова система

Страхування

Фінанси І

Фінанси ІІ

Фінанси підприємств

Фінансовий аналіз

Фінансовий ринок

 

ПЕРЕЛІК ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИБОРОМ , 2018/2019 Н.Р. для студентів ІІ курсу.

 

ГОД4.Фінанси, гроші та кредит(рівень В)

 

 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИБОРОМ , 2018/2019 Н.Р. для студентів ІІІ курсу.

 

Банківська система

Інвестування

Міжнародні фінанси

 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИБОРОМ , 2018/2019 Н.Р. для студентів ІV курсу.

 

Global banking

Аналіз банківської діяльності

Аналіз інвестиційних проектів

Місцеві фінанси

Операції кредитних спілок

Проектне фінансування

Рейтингова оцінка діяльності банків

Соціальне страхування

Страхові послуги

Технології продажу фінансових продуктів

Управління конкурентоспроможністю банку

Фінанси домогосподарств

Фінансово-банківська статистика

Фондовий ринок

Центральний банк і грошово-кредитна політика

 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИБОРОМ , 2018/2019 Н.Р. для студентів V курсу, спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування».

 

ФВД11.Ринок фінансових послуг

ФВД12.Управління фінансовими активами

ФВД13.Інвестиційний банкінг

ФВД14.Інвестиційний консалтинг

ФВД21.Актуарні розрахунки

ФВД22.Страхування ризиків банківської діяльності

ФВД31.Організація електронних торгів

ФВД32.Бюджетний менеджмент

ФВД41.Міжнародні розрахуки і валютні операції

ФВД42.Фінансовий моніторинг

ФВД43.Біржовий інтернет-трейдинг

ФВД44.Ризик-менеджмент в банку

ФВД 51.Кредитний аналіз

ФВД 52.Рейтингова оцінка діяльності банків

ФВД 53.Банківський менеджмент (рівень С - Управління конкурентоспроможністю банку)

ФВД54.Фінансовий супермаркет

ФВД61.Оцінювання застави банківських кредитів

Бізнес-кейс

 Управління ризиком в банку

Фінанси підприємств II

 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИБОРОМ , 2018/2019 Н.Р. для студентів V курсу, спеціальності «Менеджмент».

 

Управління безпекою у фінансовій сфері (Рівень А. Бюджетний та податковий менеджмент)

Управління безпекою у фінансовій сфері (рівень В Фінансова санація і банкрутство підприємства)

Антикризовий менеджмент

 

DESCRIPTION OF THE COURSES FOR INTERNATIONAL STUDENTS

Bank Management (level A)

Bank Risk Management (level B)

Banking System (level A)

Banking operations

Central Bank and Monetary Policy

Corporate finance

Educational practice

Financial banking statistic

Financial market

FOD2.Insurance_management

FVD42.Financial_monitoring

FVD43. Stock-exchange trading

GVD1.Finance, money and credit

Insurance

Local finance

Project financing