• 12304074_1271279002897551_6047473820448846460_o.jpg
 • 13502983_1693700240893864_7298295629547279975_o2.jpg
 • Assoc_ 193.JPG
 • divchata.jpg
 • lidvnzubs.jpg
 • _MG_00872.jpg
 • _MG_01522.jpg
 • _MG_0169.jpg

Професорсько-викладацький склад

Чаплига Вячеслав Михайлович

Вчений ступінь, звання:доктор технічних наук, професор

Посада: професор кафедри економіки та інформаційних технологій

Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Професор кафедри економіки, доктор технічних наук, професор, заслужений працівник освіти України.

Закінчив у 1969 р. Львівський політехнічний інститут, радіоінженер, спеціальність 05.12.01 - Теоретична радіотехніка, диплом з відзнакою.

Кандидат технічних наук із 1978 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій раді Московського енергетичного інституту, спеціальність 05.12.01 - Теоретична радіотехніка.

Доктор технічних наук із 1991 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій раді Інститу проблем моделювання в енергетиці НАН України, спеціальності 05.13.05 - Елементи та пристрої обчислювальної техніки та систем керування та 05.13.13 - Обчислювальні машини, системи і мережі.

З 1969 року по 2000 рік працював асистентом, доцентом, завідувачем кафедри у Національному університеті “Львівська політехніка”.

У Львівському інституті банківської справи Університету банківської справи працює з 2000 року. Ініціював створення у 2001році та працював завідувачем кафедри Економічної кібернетики до грудня 2016 року. 

Чаплига В.М. - визнаний спеціаліст у галузі інформаційних систем і технологій в економіці та освіті, технічної діагностики, систем оперативної обробки інформації. Автор понад 140 наукових праць, 15 авторських свідоцтв та патентів України.
Член вченої ради Університету банківської справи та вченої ради Львівського інституту банківської справи.

Під керівництвом В.М. Чаплиги захищено три кандидатські дисертації, підготовлено до захисту ще три кандидатські дисертації, два аспіранти другого і третього років навчання працюють над написанням дисертацій.

Під керівництвом Чаплиги В. М. виконувались такі науково-дослідні теми:

 • “Вдосконалення методів та веб-технологій автоматизації щорічної оцінки державних службовців Національного банку України”
 • “Інтелектуальна система “Енциклопедичний словник-довідник на термінополі законодавства України”
 • "Інтерактивна система управління ефективністю внутрішнього аудиту Національного банку України
 • “Синтез моделей та програмних засобів системи оцінки виконання державними службовцями НБУ своїх посадових обов’язків та завдань”
 • „Автоматизована інформаційна система „Тестування кандидатів на керівні посади в банках”
 • "Синтез системи управління якістю внутрішнього аудиту Національного банку України на основі ризиків“
 • "Синтез методів та засобів програмно-інформаційного забезпечення автоматизації внутрішнього аудиту Національного банку України"
 • “Аудит інформаційних систем: проблеми та етапи його запровадження у системі Національного банку України”
 • „Аналіз та синтез моделей, алгоритмів та програмно-апаратних засобів адаптивних систем дистанційного навчання"

Професор Чаплига В.М. бере активну участь у громадському житті  інституту та Університету банківської справи. Нагороджений «Срібним знаком Національного банку України», «Бронзовим знаком Національного банку України», Почесною грамотою Правління Національного банку України, Знаком «Відмінник освіти України», Почесною грамотою Львівської ОДА.

Основні публікації

 1. Методи, моделі та інформаційні системи в економіці і освіті. Монографія / за заг. ред. д.т.н., проф. В.М. Чаплиги. – К.: УБС НБУ. -2013.
 2. Chaplyha V.M. Information Systems in Economic Security Management // Proceeding of the IT for Practice / Edited by J. Ministr, M. Tvrdikova. - Ostrava: HSB-TU. - 2016. – P. 151–160. ISBN 978-80-248-3555-6
 3. Чаплига В.М. Перспективи розвитку економічної кібернетики // Моделювання соціально-економічних процесів: регіональні та галузеві аспекти [матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 12-13.05.2016 р.] / за редакцією д.е.н., проф. Б.Ю. Кишакевича. – Дрогобич: ДДПУ ім. І.Франка. – 2016. - С. 95-99.
 4. Chaplyha V.M. Software Tools in System of Operational Risk Management in Bank // Proceeding of the IT for Practice / Edited by J. Ministr, M. Tvrdikova. - Ostrava: HSB-TU. - 2015. – P. 199–208.
 5. Chaplyha V.M. Cloud Technologies in the Integrated System of Bank Staff Preparation and Development // Modern problems of radio engineering, telecommunications and computer science. - Львів: НУ ЛП. -2014.  – С. 388-389.
 6. Чаплига В.М. Система ситуаційних експертно-аналітичних центрів для Національного банку України // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Проблеми інтеграції України у світовий фінансовий простір (збірник наукових праць) / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол.: відп. ред. В.С.Кравців. - Львів, 2014. - Вип.1 (105). - 653 с. - ISSN 2071-4653. С. 573 – 579.
 7. Chaplyha V.M. Information System for Supporting of formation and evaluation competencies of bank staff // Proceeding of the IT for Practice / Edited by J. Ministr, M. Tvrdikova.-2013. – Ostrava: HSB-TU.–P. 10-15.

 

Стеблій Галина Ярославівна

Вчений ступінь, звання: кандидат економічних наук, професор

Посада: професор кафедри економіки

Кандидат економічних наук, професор. У 1975 р. закінчила економічний факультет Львівського державного університету ім.Івана Франка. У 1977 – 1979 рр. навчалася в аспірантурі, де захистила кандидатську дисертацію “ Економічні аспекти охорони навколишнього середовища ”. З 1979 по 2000 рр. працювала на посаді доцента кафедри економічної теорії ЛНУ ім.Івана Франка. Стажувалася у Альбертському університеті (Канада, 1990 р.) та у Вейнському університеті (США, 1994 р.) , Центрі Освіти “ Фаттер ” (Німеччина, 2003 р.), Інституті МВФ (Україна, 2001 р., 2002 р., 2004 р.). Нагороджена нагрудним знаком “Відмінник освіти України” (2005 р.), Грамотою Верховної Ради України “За заслуги перед українським народом” (№ 580, 22 червня 2010 р.), є лауреатом конкурсу “Кращий викладач-науковець Університету банківської справи Національного банку України” (2008 р.). 

Галина Стеблій вперше в Україні почала викладати мікроекономіку як навчальну дисципліну. Вона має близько 200 наукових праць, є автором навчального посібника “Мікроекономіка” (2006, 2007 рр.), співавтором 2 навчальних посібників з економіки для шкіл та 12 навчальних посібників з макро- і мікроекономіки для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, співавтором 4 монографій, працювала в складі чотирьох науково-дослідних тем, на замовлення Національного банку України: “Соціальна природа грошей у XXI столітті”, “Вплив іноземного капіталу на розвиток банківської системи України”, “Формування монетарної економіки і монетарної політики в контексті розвитку світової економічної теорії”, “Уточнення та систематизація термінології з банківської справ ”. Брала участь в перекладі з англійської на українську мову найбільш популярних у світі підручників П.Семюелсона і В.Нордгауза “Мікроекономіка” (1999 р.) та Ф.Мишкіна “Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків” (1998р.).

Перебувала на посаді завідувача кафедри економічної теорії з 2000 р. по 2015 р. Під її керівництвом  виконувались науково-дослідні роботи, підготовлено та захищено три кандидатські дисертації.

Наукові інтереси: проблеми сучасної економічної теорії: макро- та мікроекономіки, формування моделі соціально-орієнтованої економіки України в контексті європейських цінностей, екологія і бізнес, основні наукові концепції та економічні школи щодо форм державного регулювання економіки.

Основні наукові  і навчально-методичні праці:

 1. Економіка України: десять років реформ / Авторський склад: С.Панчишин, Г.Стеблій та ін. За ред. З.Ватаманюка та С.Панчишина.- Львів: ЛНУ ім.Івана Франка, 2001.- С. 449 – 471.
 2. Мікроекономіка: навч.посіб. / Стеблій Г.Я.- Київ: “Фірма “ІНКОС”, Центр навчальної літератури, 2007.- 221 с. Рекомендовано МОНУ(Лист  №14//18.2-824 від 20.04.2004).
 3. Соціальний аспект економічної природи грошей: монографія / авт.кол., за наук.ред. Г.Стеблій.- К.: УБС НБУ, 2008.- 335 с.
 4. 4.Макроекономіка: навч.посіб. / Т.С.Смовженко, А.В.Стасишин, Г.Я.Стеблій та ін.: за ред. Т.С.Смовженко і Г.Я.Стеблій.- К.: УБС НБУ, 2008.- 463 с.
 5. Енциклопедія для банкіра у 2-х т. – Т. 1 : (теоретична та історична частини) / [Т. Смовженко, Г.Стеблій, О.Горбачевська, Н.Тувакова та ін. ]; за наук.ред. Т.Смовженко, Г.Стеблій, З.Скринник. – К. : УБС НБУ, 2012. – 483 с.
 6. Смовженко Т.С., Стеблій Г.Я. Наукова полеміка між кейнсіанцями і монетаристами щодо форм державного впливу на національну економіку.- Соціально-економічні проблеми сучасного періоду економіки України. Проблеми інтеграції України у світовий фінансовий простір (збірник наукових праць) / НАН України. Ін-т регіональних досліджень.- Львів, 2014.- Вип. 1(105) – 653 с.
 7. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка. Підручник: У 2 кн. / авт. С.М.Панчишин, П.І.Островерх, Г.Я.Стеблій і М.Шегинський.; за ред. С.Панчишина і П.Островерха.- Кн. 1: Макроекономіка.- 3-тє вид., випр. і доп. – Л.: Апріорі, 2017.- 567 с. 

Пухир Світлана Тимофіївна

Вчений ступінь, звання: кандидат економічних наук, доцент

Посада: доцент кафедри економіки

Кандидат економічних наук, доцент. Закінчила Львівський державний університет імені Івана Франка (1975 р.) за спеціальністю планування народного господарства. Розпочала трудовий шлях в обласній плановій комісії Львівського облвиконкому, де пропрацювала на відповідальних посадах 35 років, остання з посад - заступник начальника Головного управління економіки. У 2005 р. захистила кандидатську дисертацію “Стратегічне прогнозування соціально-економічного розвитку регіону”. З 2007 року, за сумісництвом, почала викладати у Львівському банківському інституті Національного банку України. З 2010 року працює на посаді доцента кафедри економічної теорії ЛІБС УБС НБУ. За її керівництвом 11 наукових студентських робіт були відзначені на рівні інституту, університету та на міжнародному рівнях (диплом II-го ступеня IX Санкт-Петербургского открытого конкурса им.профессора В.Н.Вениаминова, Россия, 2011 г.).

Викладає навчальні дисципліни: “Регіональна економіка”, “Економічна теорія”.

Наукові інтереси: поєднання наукових розробок з практичним досвідом реалізації державної економічної політики, зокрема системного підходу до прогнозування та програмування, а також моніторингу соціально-економічного розвитку регіонів, адміністративно-територіальної реформи тощо

Основні наукові  і навчально-методичні праці:

Основні теоретичні та практичні наукові дослідження за період 2013-2016 р.р опубліковано в 40-х наукових працях, з яких: 2 колективні монографії, 20 статей у фахових вітчизняних та 10 у зарубіжних, з них 3 у наукових фахових виданнях, 8 інших публікацій у збірниках наукових праць і матеріалах міжнародних науково-практичних конференцій.

Зокрема:

 1. Пухир С.Т. Кредити міжнародних фінансових організацій як механізм фінансування державної регіональної політики /С.Т.Пухир// Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Збірник наукових праць. Випуск 2 (112) ДУ “Інститут регіональних досліджень імені М.І.Долішнього НАН України”, 2015.- С. 46-49.
 2. Пухир С.Т. Концептуальні засади модернізації фінансового забезпечення реалізації державної регіональної політики. /С.Т. Пухир//Проблеми та перспективи розвитку підприємництва. Збірник наукових праць Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. -№2 (13), том1 – 2016.- Харків: ХНАДУ, 2016.- С.42-48. (видання включене до міжнародної наукометричної бази даних Index Copernicus).
 3. Пухир С.Т. Сучасні підходи у формуванні та реалізації державної політики регіонального розвитку / С.Т.Пухир// Регіональна економіка. - 2016.- № 3. (видання включене до міжнародної наукометричної бази даних Index Copernicus).
 4. Пухир С.Т. Державний фонд регіонального розвитку: проблеми та шляхи удосконалення функціонування / С.Т.Пухир// Облік і фінанси. - 2016.- № 3 (73).- С.159-166. (видання включене до міжнародної наукометричної бази даних Index Copernicus).
 5. Пухир С.Т. Сучасні механізми фінансового забезпечення реалізації державної регіональної політики в Україні/С.Т. Пухир// Wspolpraca Europejska, Warszawa, 2016.-№4 (11).- С.-19-30.
 6. Пухир С.Т. Аналіз чинного нормативно-правового забезпечення реформування державної регіональної політики/ С.Т.Пухир// Стратегічні пріоритети – 2016.- №2 (39).- С. 75-81.
 7. Сторонянська І.З., Пухир С.Т. Банківський сектор в системі соціально-економічного розвитку регіонів./І.З.Сторонянська, С.Т.Пухир// Світ фінансів. – 2016.- №4 (49).- С.160-167.

Панковець Марта Петрівна

Вчений ступінь, звання: кандидат економічних наук, доцент

Посада: доцент кафедри економіки 

Кандидат економічних наук, доцент, відповідальна за профорієнтаційну роботу кафедри.

У 1993 р. закінчила економічний факультет Львівського державного університету ім.Івана Франка. У 1993 – 1996 рр. навчалася в аспірантурі. У 1997р. захистила кандидатську дисертацію “Становлення фінансової інфраструктури в перехідній економіці України ”. З 1997 р. працює у Львівському банківському коледжі, інституті. Перспективний викладач кафедри. Є співавтором навчального посібника з макроекономіки та монографії “Соціальний аспект економічної природи грошей”. Має понад 20 наукових публікацій.

Викладає навчальні дисципліни: “Історія економіки та економічної думки”, “Економічна теорія”, “Макроекономіка”.

Наукові інтереси: Наукова проблематика охоплює спектр фінансового регулювання економіки., питання монетарної політики НБУ та дослідження світової економічної думки монетаризму.

Основні наукові  і навчально-методичні праці:

 1. Панковець М. П.Монетарна економіка, її місце і роль в економічній теорії // Формування монетарної економіки і монетарної політики НБУ в контексті розвитку світової економічної теорії: монографія / авт.кол.; за ред. Т.С.Смовженко і Г.Я.Стеблій.- Львів: ЛІБС УБС НБУ.- С. 98 – 160.
 2. Панковець М. П. Монетаризм як переважаючий напрям дослідження грошей у неокласичній теорії // Соціальний аспект економічної природи грошей”: монографія / авт.кол.; за наук.ред.канд.екон.наук, доц.Г.Стеблій.- К: УБС НБУ, 2008.- С 76 - 95.
 3. Грошовий ринок. Монетарна політика. Фіскальна політика. Дефіцит бюджету і державний борг // Макроекономіка: навч. посібник / авт.кол.; за ред.. Т.С.Смовженко і Г.Я.Стеблій. – К.: УБС НБУ, 2008.- С. 357 – 426.
 4. Панковець М.П. Теоретичні аспекти дослідження монетарної політики та її роль в макроекономічній системі / Економічні науки. Серія “Економічна теорія та економічна історія”. Збірник наукових праць Луцького національно-технічного університету.- Вип. 7 (28).- Ч. 2.- Луцьк, 2010.- С. 139–153.
 5. Панковець М.П.  Сучасна оцінка ролі інституційної теорії для пошуку шляхів подолання кризи в Україні /М.П.Панковець// Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Проблеми інтеграції України у світовий фінансовий простір (збірник наукових праць) / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: відп.ред. В.С.Кравців.- Львів, 2014.- Вип. 1 (105).- С. 77 – 83.
 6. Natalia Tuwakowa, Marta Pankoweć  ANALIZA PORÓWNAWCZA DYNAMIKI WYBRANYCH MAKRO PARAMETRÓW GOSPODARKI POLSKI PRZED I PO AKCESJI DO UE W KONTEKŚCIE EUROINTEGRACYJNYCH MOŻLIWOŚCI UKRAINY /Natalia Tuwakowa, Marta Pankoweć// Kwartalnik Wydziału Nauk Ekonomicznych Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku.- KWARTALNIK N r 3( 10) 2015.- P. 67 – 78.

Горбачевська Оксана Василівна

Вчений ступінь, звання:кандидат економічних наук

Посада: доцент кафедри економіки

Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  

Кандидат економічних наук, доцент, відповідає за наукову роботу на кафедрі. 
Після закінчення Львівського торговельно-економічного інституту (1979р.) працювала на посаді молодшого наукового співробітника в лабораторії з вивчення попиту Всесоюзного науково-дослідного інституту економічних досліджень. З 1987 р. працює у Львівському інституті банківської справи. Захистила кандидатську дисертацію “Методологічні засади структуризації економічної теорії”. Нагороджена нагрудним знаком “Відмінник освіти України” (2010 р.). Автор близько 30 наукових публікацій, в тому числі навчальних посібників “Графічні побудови в мікроекономіці” (2002 р.), “Мікроекономіка: вправи і задачі” (2004 р.), Є співавтором навчального посібника “Схематичний аналіз мікроекономіки” та монографії “Методологічні проблеми структуризації економічної теорії” (2005р.). Викладає “Мікроекономіку”, “Історію економіки та економічної думки”. 

В 1997 – 1998 р.р. закінчила тренерські курси Національної Ради Економічної Освіти США і з того часу працює тренером для вчителів з економіки в школах. В 2001 р. стажувалася з програми НРЕО США в універсітеті м.Колорадо-Спрінгс (США, штат Колорадо). Є постійним організатором проведення щорічних Олімпіад з економічної теорії для студентів Університету банківської справи.

Основні наукові  і навчально-методичні праці:

 1. Горбачевська О. Уточнення та систематизація термінології в економічній теорії / Формування монетарної економіки і монетарної політики НБУ в контексті розвитку світової економічної теорії: монографія / авт.кол.; за наук.ред.канд.екон.наук, доц., д-ра філософ. Г.Стеблій.- К.: УБС НБУ, 2010.- С. 45 – 83.
 2. Горбачевська О. Світові досягнення в галузі банківської термінології з урахуванням здобутків лауреатів Нобелівської премії / Енциклопедія для банкіра: у 2 т.- Том 1 (теоретична та історична частини) / авт.кол.; за наук.ред. д-ра екон. наук, проф. Т.Смовженко, канд.екон.наук, доц. Г.Стеблій, д-ра філос.наук, проф. З.Скринник-.- К.: УБС НБУ, 2012.- С. 30 – 114.
 3. Історія економіки та економічної думки в логічних схемах: Навчальний-посібник / ав. кол. за ред. О.В.Горбачевської.- К.: УБС НБУ, 2013.- 552 с.
 4. Горбачевська О.В.  Асиметричність у формуванні теоретичної платформи сучасної економічної теорії /Стеблій Г.Я., Горбачевська О.В.// Вісник Університету банківської справи Національного банку України (м.Київ).- 2011.- № 3 (12).- С. 22 – 27.
 5. Горбачевська О.В. Формування компетентності студентів у процесі навчання в ВЗО /Горбачевська О.В., Горбачевський І.Я. // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Проблеми інтеграції України у світовий фінансовий простір: (збірник наукових праць) / НАН України. Інститут регіональних досліджень; ред.кол.: відп.ред. В.С.Кравців.- Львів, 2012.- Вип. 2 (94).- С. 449 – 455.
 6. Горбачевська О.В.  Про використання математичного апарату при розв’язанні економічних задач /Горбачевська О.В., Горбачевський І.Я.// Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Проблеми інтеграції України у світовий фінансовий простір (збірник наукових праць) / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; ред.кол.: відп.ред. В.С.Кравців.- Львів, 2013.- Вип. 1 (99).- С. 523 – 531.
 7. Горбачевська О.В. (у співав.) Математизація економічної теорії через призму історичного підходу /Горбачевська О.В., Горбачевський І.Я.// Кримський економічний вісник, № 5 (06) жовтень, 2013.- Сімферополь, ГО “Наукове об’єднання ”Economics”.- С. 96-98 
P6260059

Квасній Мар’яна Миколаївна

Вчений ступінь, звання: кандидат економічних наук

Посада: доцент кафедри економіки

Е-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
У 1988 р. закінчила Львівський ордена Леніна державний університет ім. Франка за спеціальністю «Математика» (механіко-математичний факультет, кафедра математичного моделювання) та отримала диплом з відзнакою по кваліфікації «Математик. Викладач».
У 2001 році - Західний учбово-науковий інститут підготовки фахівців і менеджерів Міністерства промислової політики України за спеціальністю фінанси та отримала диплом спеціаліста.
Досвід роботи: з 01.08.1988 року працювала інженером Науково-дослідної частини механіко-математичного факультету Львівського державного університету, а з 02.10.1990 року асистентом кафедри математичного моделювання Львівського державного університету ім. Франка.
У листопаді 1991 року вступила до аспірантури Львівського державного університету ім. Франка на спеціальність 01.01.03 – математична фізика, яку закінчила 31.10.1994 року.
Із 01.07.1995 року працювала молодшим науковим співробітником Науково-дослідної частини механіко-математичного факультету Львівського державного університету.
З 10.12.2001 року працювала начальником наукового відділу Львівського банківського інституту, а із 07.09.2009 року і по 01.09.1014 р. науковим співробітником наукової лабораторії Львівського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України.
 
За сумісництвом працювала викладачем кафедри математики та статистики.

Є автором 57-ми наукових праць: 2 колективних монографій та 55 статей, в т.ч. 24 у наукових фахових виданнях, з них 1 у фаховому економічному науковому періодичному виданні Краківського економічного університету (Польща) та 2 у загальноукраїнському економічному журналі, що входить у зарубіжні наукометричні бази цитування – SciVerse (м. Амстердам), Copernicus (м. Варшава) (список додається). Теоретичні та прикладні результати наукових досліджень доповідались на 27 науково-практичних конференціях. Загальний обсяг публікацій становить 18,95 умовн. друк. арк., з яких особисто мені належать 16,37 умовн. друк. арк.

За час роботи у Львівському інституті банківської справи організувала та була співорганізатором більше 30–ти наукових конференцій, семінарів, круглих столів та інших форумів як в Україні так і за кордоном.

Наукові інтереси:моделювання та прогнозування фінансово-економічних систем із врахуванням структурних змін та зовнішніх впливів на основі інтегрування еволюційних та неокласичних підходів; удосконалення методів та розробка нових методик дослідження фінансової динаміки; синтез нових знань.

Основні публікації:

Автореферат дисертації

1. Квасній М. М. Аналіз та моделювання нелінійної динаміки фінансово-економічних систем: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.11 / М. М. Квасній; Східноєвропейський університет економіки і менеджменту. – Ч., 2014. – 20 с.

Монографії

 1. Квасній М.М. Економіко-математичне моделювання процесів взаємодії банківського і реального секторів економіки / М.М. Квасній // Підвищення ефективності взаємодії банківського і реального секторів економіки в умовах глобалізації та євроінтеграції: монографія / за ред. д-ра екон. наук, проф. О.І. Барановського.- К.: УБС НБУ, 2010. - С. 329-395.
 2. Квасний М. Н. Диагностика внешней среды бизнеса как условие обеспечения его развития (на примере Украины) / М. Н. Квасний // Механизмы обеспечения устойчивости бизнеса России и Украины: опыт и перспективы. Том 1. Современное состояние и тенденции развития национальных экономик: монография / за ред. д-ра экон. наук, проф. Е.О. Лапко.- М.: ФАППРФ, 2012.
 3. Квасній М.М. Економетричне прогнозування якості кредитного портфеля банку / М.М. Квасній // Управління якістю активів у банках: монографія / авт. кол.; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Р. А. Слав’юка. – К.: УБС НБУ, 2013. – С. 164-185.

Наукові статті

 1. Квасній М.М. Топологічне моделювання динаміки структури ділової активності банків Львівщини / М.М. Квасній // Регіональна економіка. – 2010.- № 3 (57). - С. 106 – 116.
 2. Квасній М.М. Аналіз та термодинамічне моделювання динаміки ринку валют / М.М. Квасній // Вісник Університету банківської справи Національного банку України (м.Київ). – 2012. - № 1 (13). - С. 245 – 248.
 3. Квасній М.М. Тополого-фрактальне моделювання динаміки регіонального розподілу секторів нефінансових корпорацій і домогосподарств / М.М. Квасній // Актуальні проблеми економіки. – 2010. - №10. - С. 165-172.
 4. Kvasniy M. Diagnosing trends of quality of bank’s loan portfolio / M. Kvasniy, A. Laznya // Management and Development of Financial Systems in Eastern European Countries Current State and Problems, Cracow University of Economics, Cracow 2013, P.183-193.
 5. Квасній М. М. Інтеграція методів моделювання для прогнозування якості кредитного портфеля банку / М. М. Квасній // Актуальні проблеми економіки. – 2014.- № 4(154). - С. 387 – 394.
 6. Квасний М.Н. ARIMA-LI прогноз качества кредитного портфеля банка / М.Н. Квасний, В.В. Голубец // XХ International Conference “Problems of decision making under uncertainties” (PDMU). – Brno, Czech Republic: University of Defence, 2012. – P.162-166.
 7. Kvasniy M. The integration of methods ARIMA and of leading indicators for forecast of quality of loan portfolio banking / M. Kvasniy // VII Międzynarodowa Konferencia Naukowa „Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych”: Streczchenia referatuw. - Zakopane, Polska: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - P. 21.
 8. Kvasniy M. Mathematical modeling strategy of price policy bank / M. Kvasniy // XVІ International Conference on Information Technology for Practice 2013. - Ostrava, Czech Republic, 2013. - P. 84-89.
ноздріна

Ноздріна Лариса Василівна

Вчений ступінь, звання: кандидат економічних наук

Посада: професор/доцент

 Е-mailЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

У 1974 році з відзнакою закінчила економічний факультет Львівського державного університету ім. Івана Франка за спеціальністю «Організація механізованої обробки економічної інформації» і одержала диплом інженера-економіста. Після закінчення університету працювала інженером, а з 1979 р. старшими інженером відділу експлуатації ЕОМ Львівського обласного статистичного управління.

З 1983 р.працювала напосаді завідувача сектором обчислювального центру Львівської комерційної академії, а з 1992 року - асистента кафедр інформаційних систем та ІС у М ЛКА. У 2001 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.01 "Економічна теорія" на тему "Якість життя населення в перехідній економіці України" у Львівському національному університеті ім. Івана Франка  і працювала на посаді  доцента кафедри ІС у М.

З 2006 р. є доцентом філії кафедри ЮНЕСКО "Інформаційні технології в освіті для всіх" і брала участь у реалізації 3 проектів по запровадженню дистанційної форми навчання у ЛКА. Є автором 5 дистанційних курсів у Веб-центрі ЛКА.

Має 118 публікацій, у т.ч. наукових праць – 95. Науковий керівник 3 захищених аспірантів. Приймає щорічну участь у міжнародних науково-практичних конференціях, зокрема  “Управління проектами: стан і перспективи” (м. Миколаїв),  «Нові інформаційні технології в освіті для всіх» ( ITEA), м.Київ, «Управління проектами: інновації, нелінійність, синергетика», м. Одеса.

З 2015 р. працює на кафедрі економічної кібернетики Львівського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи». 

Наукові інтереси: управління проектами, e-lerning, MOOC, методологія наукових досліджень.

Основні публікації:

Підручники

 1. Ноздріна Л.В. Управління проектами/ Ноздріна Л.В., Ящук В.І., Полотай О.І.  .- Київ: ЦУЛ, 2010.- 430 с.

Посібники

 1. Ноздріна Л.В. Комп'ютерна підтримка сам остійної роботи студентів у віртуальному середовищі Навчального центру кафедри. Навчально-методичний посібник/ [Артеменко В.Б., Ноздріна Л.В. Зачко О.Б., Ящук В.І. ]; за ред. Артеменка В.Б. - Львів: Компакт-ЛВ, 2005.-162 с.
 2. Ноздріна Л.В. Управління проектами. Навчальний посібник / Ноздріна Л.В., Ящук В.І., Полотай О.І.- .Львів, СПОЛОМ, 2014.- 304 с.
 3. Ноздріна Л.В. Методологія наукових досліджень в інформаційній економіці . Навчальний посібник / Ноздріна Л.В.- Львів: Видавництво ЛКА, 2016. - 257 с.

Монографії

 1. Ноздріна Л. В. Економічна безпека підприємств ритейлу: оцінювання та механізм забезпечення / Мізюк Б. М., Ящук В .І., Ноздріна Л. В. - Львів, Вид-во ЛКА, 2012.- 256 с.
 2. Ноздрина Л. Управление ERP-проектами на предприятиях торговли. / Ноздрина Л., Семенюк А. - Саарбрюкен (Saarbrücken): LapLambertAcademicPublishing, 2014. - 120 с.
  ISBN: 978-3-659-55257-1

Статті

 1. Ноздрина  Л. В. Исследование результатов e-learning проектов в высшей школе Украины / Л. В. Ноздрина  // Образовательные технологии и общество, 2010 (Апрель).-Том 13.- № 2.- С.409-417
 2. Ноздрина Л. В. Управление рисками e-learning проектов/ Л. В. Ноздрина  // Образовательные технологии и общество, 2012.- Том 15, № 1.- С. 395- 414
 3. Ноздріна Л. В. Підходи до вимірювання якості дистанційних курсів методами нечіткої логіки/ Л. В. Ноздріна  // Інформаційні технології в освіті, 2013.- № 16.- С. 108-115
 4. Ноздріна Л.В. Сучасні технології в освіті для всіх / Л.В.Ноздріна // "Newinformationtechnologies in education for all: models and infrastructures": ProceedingstheSeventhInternational
 5. Ноздріна Л. В. Освітні проекти масових відкритих дистанційних курсів (MOOC) / Л. В. Ноздріна // “Управління проектами: стан і перспективи": Матеріали 10-ї міжнародної науково-практичної конференції. -Миколаїв, НУК, 2014.-С.185-188

Корицька Оксана Миколаївна

Вчений ступінь:отримала ступінь доктора філософії у галузі економічних наук (Республіка Польща).

Посада: викладач кафедри економіки

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Випускник Львівського банківського коледжу (1998р.). Закінчила факультет економіки та менеджменту Національного Університету «Львівська політехніка» (2002р.). У 2002-2003рр. працювала у ВАТ «Банк Універсальний» в управлінні кредитування юридичних осіб. Була одним з координаторів програми «Розвиток жіночого підприємництва», що реалізовувалась спільно з ВАТ «Укрсоцбанк» та ГО «Союз українок». Протягом 2004-2008рр. навчалася в аспірантурі Університету Марії Склодовської-Кюрі у Любліні (Республіка Польща), де в 2008р. захистила дисертацію на тему «Можливості використання польського досвіду у розвитку співпраці банків з малими та середніми підприємствами в Україні». Є автором близько 20 наукових публікацій. У 2008-2009рр. працювала експертом з питань співпраці банків і малого бізнесу в часописі «Практика управління», співпрацює з часописом «Власний бізнес».

Викладає “Міжнародну економіку” і “Мікроекономіку”.

Мельник Надія Орестівна

Посада: викладач кафедри економіки

Е-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

У 2009 році закінчила Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи НБУ спеціальність “економічна кібернетика”. Із 2010 року працює викладачем на кафедрі економічної кібернетики. У 2012 році закінчила навчання в аспірантурі із спеціальності 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці в Університеті банківської справи НБУ (м.Київ).

Наукові інтереси:технології штучного інтелекту, Data Mining

Основні публікації:

 1. Нейросетевые технологии интеллектуального анализа данных в задачах поддержки принятия решений в банковской сфере // Сборник научных статей аспирантов и студентов, вып. 8/ Под общей редакцией проф. В.В.Тумалева. – Спб.: Ноу ВПО «Институт бизнеса и права», 2010.- С.84-87.
 2. Методи і моделі кластеризації багатопараметричних об'єктів банку // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки: Випуск 25: У трьох частинах / М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технолог. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2010. – Частина ІІ.- С. 195-201
 3. Нейромережева кластеризація, як метод підвищення ефективності діяльності великих системних банків // Теоретичні та прикладні аспекти аналізу фінансових систем: Матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної конференції аспірантів та студентів, 25-26 березня 2010р. / Відп. за вип. О.О.Друго. – Львів: ЛІБС УБС НБУ, 2010. – С.446-448.
 4. Метод штучних нейронних мереж у стратегічному управлінні сучасного банку // Розвиток фінансово-кредитної системи України: здобутки, проблеми, перспективи: Збірник матеріалів доповідей VI Всеукраїнської науково-практичної конференції аспірантів та молодих учених, 4-5 листопада 2010 р. / Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України / Відп. за вип. О.О. Другов. – Львів : ЛІБС УБС НБУ, 2010. - 22с.  
 5. Метод кластерного аналізу як спосіб визначення рентабельності об'єктів банківської сфери // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-пратичної конференції “Інформатика та системні науки” ІСН-2011 17-19 березня 2011 р. / За ред. д.ф.-м.н., проф. Ємця О.О. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – С. 208-212.
 6. Мельник Н.О. Шляхи подолання ризиків втрати інформації при оцінці філій системного банку за результатами роботи // монографія “Моделі, методи та технології безпеки інформаційних систем”.
 

Циганчук Роман Олегович

Посада: викладач кафедри економіки

Е-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

У 2012 році закінчив Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи НБУ спеціальність «Економічна кібернетика», а також у 2010-му Львівський державний університет внутрішніх справ за спеціальністю Правознавство та у 2016-му ЛННІ ДВНЗ «Університет банківської справи» спеціалізація «Бізнес-адміністрування». Із 2012 року розпочав роботу в Університеті банківської справи НБУ,  з 2014 року працював викладачем на кафедрі інформаційних технологій, з 2016-го викладачем на кафедрі економічної кібернетики. З 2013 року навчання в аспірантурі із спеціальності 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці в ДВНЗ «Університет банківської справи».

Наукові інтереси: моделювання економіки, моделювання періодичних процесів економіки.

Основні публікації:

 1. Циганчук Р.О. Моделювання економічних процесів, дискретних у часі, різницевими рівняннями, розв’язаними відносно вузлових функцій // Збірник наукових праць «Вісник Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)» – 2014. – № 2 (20). – с. 248-252.
 2. Циганчук Р.О. Метод розв’язання різницевих рівнянь відносно вузлових функцій для моделювання економічних процесів дискретних у часі // Циганчук Р.О. Метод розв’язання різницевих рівнянь відносно вузлових функцій для моделювання економічних процесів дискретних у часі // Науковий журнал «Вісник Одеського національного університету» » – Одеса, 2014. – Том 19. Випуск 3/4. 2014. Серія: Економіка – с. 251-254.
 3. Циганчук Р.О. Розв’язання різницевих рівнянь відносно вузлових функцій у моделі економічних процесів дискретних у часі  // Збірник наукових праць «Формування ринкової економіки в Україні» –Львівський національний університет імені Івана Франка  – Львів, 2014. – Випуск 32. – с. 248-252.
 4. Циганчук Р.О. Метод отримання і розв’язання різницевих рівнянь при моделюванні динаміки економічних процесів дискретних у часі  // Науково-практичний журнал «Економічні студії» – Львів, 2014. – № 3 (03). – с. 94-99.
 5. Циганчук Р .О. Розв’язання різницевих рівнянь відносно вузлових функцій у моделі економічних процесів дискретних у часі // Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід : Тези доповідей V Міжнародної науково – методичної конференції Форуму молодих економістів-кібернетиків, 2-3 жовтня 2014 року, м. Львів  / відпов. ред. Вовк В. М. – Видавничий Центр ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – с. 73-75. 
Іванюк

Іванюк Христина Юріївна

Посада: викладач кафедри економіки

Е-mailЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

У 2006 році закінчила Національний університет «Львівська політехніка» спеціальність “Комп’ютеризовані системи автоматика і управління”. Із 2007 року працює викладачем на кафедрі економічної кібернетики. У 2014 році закінчила навчання в аспірантурі із спеціальності 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці в Університеті банківської справи НБУ (м.Київ).

Наукові інтереси:Програмування та розробка програмного забезпечення

Основні публікації:

 1. Іванюк Х. Ю. Система компетентнісної діагностики  і підвищення рівня знань аудиторів/ Х. Ю. Іванюк // збірник наукових праць. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Проблеми інтеграції України у світовий фінансовий простір / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 1 (105). –  615-623с.
 2. Іванюк Х. Ю. Інформаційна система компетентнісної діагностики та підвищення рівня знань аудиторів, як засіб покращення конкурентоспроможності в умовах економічної нестабільності  / Х. Ю. Іванюк // Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка" – № 9, 2014. –  електронна публікація. URL:http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3325
 3. Ivanyuk Kh.Yu. Model increasing of competence characteristics of in the automated informatio system for control and improvement of auditors’ knowledge / Kh.Yu. Ivanyuk // Wirtschaft und Management: Theorie und Praxis: Sammelwerk der wissenschaftlichen Artikel.Vol. 2 - Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland, 2014. – 305-309 p.
 4. Іванюк Х. Ю. Моделювання автоматизованої інформаційної системи підвищення компетентнісний характеристик аудитора / Х. Ю. Іванюк // Вісник Одеського національного університету. – Том 19. Випуск  3/4. 2014. – 233-238с.
 5. Іванюк. Х. Ю. Захист інформації в системі підвищення компетентнісних характеристик та оцінювання рівня знань аудиторів / Х. Ю. Іванюк // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”: “Комп’ютерні Системи Та Мережі”. – 2014. – № 806. – с. 72-78.
 6. Ivanyuk Kh.Yu. Mathematical model ranking of the job competences for auditor’s knowledge assessment/ Kh.Yu. Ivanyuk // Economics, management, law: problems and prospects.  Artikel.Vol. 2 - Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom, 2015. – 305-309 p.
 

Русинко Моріка Костянтинівна

кандидат фізико-математичних наук, доцент

Email:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Русинко Моріка Костянтинівна закінчила Львівський політехнічний інститут за спеціальністю "Прикладна математика" (1987 р.).

 У 1999 р. захистила кандидатську дисертацію на тему "Вплив радіаційного опромінення на пластичну деформацію та повзучість матеріалів" за спеціальністю 01.02.04 – Механіка деформівного твердого тіла.
 Сфера наукових інтересів – вплив опромінення на структуру матеріалів; логіко-математичні моделі в економіці.
Автор 20 публікацій, у тому числі двох навчальних посібників

Статті:

1. Г. Дутка, М. Русинко. Математизація змісту  економічної освіти як один із шляхів її модернізації / Г. Дутка,  М. Русинко  // «Наукові записки. Серія:педагогіка і психологія». : зб. наук. праць ВДПУ ім. М.Коцюбинського. –– Вип. № 44  – Вінниця, 2015. – С  44- 54

2. Русинко М.К. Портфель цінних паперів і ризик фінансових інструментів / М. К. Русинко // Вісник Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ). – 2014, № 1 (19). -С. 261-264.

3. Русинко М. К. Економетричний аналіз і прогнозування обсягів кредитних вкладень у реальний сектор економіки України / М. К. Русинко // НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2015. – Вип. 25.2. – С. 280–287. .Index Copernicus (IC).

4. Русинко М. Оцінка інвестиційних проектів методами нечіткої логіки для несиметричних функцій приналежності/ Нємкова О.А., Русинко М.К. // Вісник Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ). – 2015, №2 (21). – С.

5. Русинко М.К. Сучасні тенденції та особливості формування банківських ресурсів вітчизняними банківськими установами у посткризовий період / М.К.Русинко // Науковий вісник НЛТУ України. – 2015, випуск 25.04. – С.265-271. .Index Copernicus (IC).

6. Русинко М. Оцінка інвестиційних проектів методом експертних оцінок/ Нємкова О.А., Русинко М.К. // Вісник Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ). – 2016, №1-2 (25-26). – С.112-117

Навчальні посібники:

Математичне моделювання в економіці: навчальний посібник / Г.І.Берегова, О.Й.Гірна, М.К.Русинко; ЛІБС УБС НБУ. – Львів, 2013. – 182 с.

 

zasadna

Засадна Христина Омелянівна

Вчений ступінь, звання: кандидат фізико-математичних наук, доцент

Посада: заступник завідувача кафедри з методичної та організаційної роботи

Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

У 1983 році закінчила факультет прикладної математики і механіки Львівського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю «прикладна математика» і отримала кваліфікацію «математик». У 2000 році захистила кандидатську дисертацію «Оптимізація температурних режимів нагрівання та термонапруженого стану неоднорідних і термочутливих тіл» за спеціальністю 01.02.04 – механіка де формівного твердого тіла.

Галузі наукових інтересів: комп’ютеризація бухгалтерського обліку, удосконалення методики викладання комп’ютерних дисциплін, інформаційна безпека в системах дистанційного банківського обслуговування та електронного документообігу.

Має 66 публікацій, з них 38 наукових та 28 навчально-методичного характеру. Є співавтором 9 навчальних посібників, з них 4 з грифон МОН.

Статті:
1. Засадна Х.О. Моделювання єдиного простору інформаційної взаємодії органів державної влади / М.Б.Вітер, Х.О.Засадна.// Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2016. – Вип. 26.5. – С.288-294. (проіндексований в наукометричних базах Index Copernicus, ESJIndex, JIF).
2. Засадна Х.О. Технологія кластерного моделювання інформаційної взаємодії учасників бюджетного процесу в Україні ресурсів / М.Б.Вітер, Х.О.Засадна, О.В.Тищенко .// Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2015. – Вип. 25.7. – С.263-268. (проіндексований в наукометричних базах Index Copernicus, ESJIndex, JIF).
3. Засадна Х.О. Технологія формування інтеграційної інфраструктури загальнодержавних електронних інформаційних ресурсів / М.Б.Вітер, Х.О.Засадна.// Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.06. – С.344-350. (проіндексований в наукометричних базах Index Copernicus, ESJIndex, JIF).
4. Засадна Х.О. QR-кодування та альтернативні технології /Х.О.Засадна // Фінансовий простір. Міжнародний науково-практичний журнал. № 3 (15). – 2014. – С.103-110. (EBSCO Publishing, OAJI, Universal Impact Factor).
5. Засадна Х.О. Послуги мобільного банкінгу та їхній захист / Х.О.Засадна // Вісник Університету банківської справи НБУ (м. Київ).– № 3 (18). – 2013. – С.288-291.
Навчальні посібники:
1. Інформатика для економістів : навч. посібник для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» / Т. М. Заболоцький, Х. О. Засадна, Г. Т. Кравчук, Т. В. Шевчук : у 2 ч. – Ч. 1. – Київ: ДВНЗ «УБС», 2016. – 469 с. (120/469).
2. Засадна Х.О. Бухгалтерський облік у програмі 1С:Бухгалтерія 8.1: навч. посібник/ Х.О. Засадна, І.І.Демко, Г.В.Пришляк. – К.: УБС НБУ, 2013.–302 с. (157/302)

beregova

Берегова Галина Іванівна 

Вчений ступінь, звання: кандидат фізико-математичних наук, доцент

Email:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

З відзнакою закінчила механіко-математичний факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка у 1995 р.  У 1998 р. захистила дисертацію на тему: "Задачі з невідомими границями для гіперболічних рівнянь та систем" за спеціальністю 01.01.02. – Диференціальні рівняння.  Сфера наукових інтересів – задачі з невідомими границями для гіперболічних рівнянь та систем; застосування економетричного моделювання при оцінці економічних ризиків.

Автор 65 публікацій, з них понад 30 наукових статей, співавтор одного підручника, однієї монографії та 18 навчально-методичних посібників, з них 6 з грифом МОН, у тому числі один одноосібний.

Статті:

 1. Берегова Г.І. "Прогнозування деяких фінансових показників діяльності банківської установи" // Вісник НУ «ЛП». Серія "Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку". – 2008. - №624. – С. 117-124.
 2. Бобик О.І., Берегова Г.І. «Основні принципи реалізації міжпредметних зв'язків математичних та економічних дисциплін у вузівській підготовці спеціаліста-економіста» //Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики // Зб. наук. пр. ХІБС УБС НБУ. – Вип. 2 (5). - 2008. – с. 106-118.
 3. Оліскевич М.О., Берегова Г.І. Панельне моделювання видатків на освіту в Україні // Вісник Львівського університету. – 2012. –Серія економічна: Вип. 48. – С.184-194.
 4. Берегова Г.І., Завидівська О.І. Економетричне моделювання індикаторів розвитку житлового іпотечного кредитування в  україні. // Вісник Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ). – Львів, 2013. – Вип.1 (16). – С. 278-284. 
 5. Гладунський В.Н., Берегова Г.І. Адміністративні методи менеджменту,  правила та закони логіки // Вісник Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ). – Львів, 2013. – Вип.1 (16). – С. 97-101.
 6. ГладунськийВ.Н., БереговаГ.І. Статистичнікритеріїоцінкиефективностіметодівменеджменту // Вісник Української академіїбанківської справи – Суми, 2013. –№2 (35). – С. 100-104.

Підручник. Бобик О.І., Берегова Г.І., Копитко Б.І., Теорія ймовірностей і математична статистика. Підручник. З грифом МОН України  К.: ВД «Професіонал», 2007. – 560 с. (авторських 11 др.ар.)

Навчальні посібники з грифом МОН:

 1. Берегова Г.І., Сидоренко А.Ю. Економіко-математичне моделювання:  Навчальний посібник. З грифом МОН України/За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Т.С.Смовженко. – К.: УБС НБУ, 2007. – 148 с. (авторських 6,25 др.арк.).
 2. Математика для економістів: вища математика (перша частина): навч. посібник з грифом МОН України  / В. Н Гладунський, Г.І.  Берегова. – К.: УБС НБУ, 2014. – 374 с. (авторських 8,2 др.арк.).
 3. Математика для економістів: вища математика (друга частина): навч. посібник з грифом МОН України / В. Н Гладунський, Г. І. Берегова. – К.: УБС НБУ, 2014. – 279 с. (авторських 6,1 др.арк.).
 4. «Математичне моделювання в економіці»: навч. посібник /Г.І.Берегова, О.Й.Гірна, М.К.Русинко; ЛІБС УБС НБУ. –  Львів, 2013. – 182 с. (авторських 6,25 др.арк.).
 5. Моделювання в управлінні персоналом: навч. посібник. К.: ДВНЗ «Університет банківської справи», 2016. – 223 с. (авторських 6,5 др.арк).

 Монографія. Математичні та логічні підходи до оцінки ефективності методів менеджменту: монографія/ Гладунський В.Н., Берегова Г.І. Львівський інститут банківської справи УБС НБУ (м. Київ). – Львів, Видавнича фірма «Афіша», 2015. – 187 с. (авторських 5,5 др.арк).

ggirna

Гірна Олександра Йосипівна

Вчений ступінь, звання: кандидат фізико-математичних наук, доцент 

Посада: старший науковий співробітник Науково-дослідного центру Університету банківської

Email:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

З відзнакою закінчила математичний факультет Львівського державного університету ім. Івана Франка (1988). У 1998 р. захистила дисертацію на тему "Простори часткових функцій, гомеоморфні модельним просторам нескінченновимірної топології" зі спеціальності 01.01.01Математичний аналіз. Сфера наукових інтересів – функціональні простори часткових функцій, математичне моделювання фінансово-економічних процесів.  Автор більше 30-ти науково-методичних публікацій, у тому числі, двох навчальних посібників. 

Статті:

 1. Гірна О.Й., Свідницький Т.І. Моделювання ефекту Лаффера в економіці України виробничо-інституційними функціями // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики: зб. наук. пр. – Харків: ХІБС УБС НБУ,  2013. – Вип 1(14)/2013. – C.115-123.Index Copernicus (IC).
 2. Другов О.О. Поведінкові моделі впливу податків на економічне зростання України / О.О.Другов, О.Й.  Гірна  // Світ фінансів. – Т.:ТНЕУ, 2013 - №4(37). – С.15-27.
 3. Гірна О.Й. Особливості моделювання банківської конкуренції / О.Й. Гірна // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики: зб. наук. пр. – Харків: ХІБС УБС НБУ,  2015. – Том 1, № 18 – C. 203-211.  
 4.  Гірна О.Й. Статичний та динамічний підходи до поняття конкуренції в теорії галузевого ринку / О.Й.Гірна, І.І.Кульчицький // Вісник Української академії банківської справи. – 2015. - №2(39). – С.22-26.  
 5. Гірна О.Й. Особливості банківської конкуренції в групах країн ЄС-15 та ЄС-12 // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Збірник наукових праць НАН України. Інститут регіональних досліджень. - Львів, 2016.-Вип.2 (118) - С.105-109.  

Навчальні посібники:

 1. Математичне моделювання в економіці: навчальний посібник / Г.І.Берегова, О.Й.Гірна, М.К.Русинко; ЛІБС УБС НБУ. – Львів, 2013. – 182 с.
cravchuk

Кравчук Галина Теодорівна

Вчений ступінь, звання: кандидат педагогічних наук, доцент

Email:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

У 1990 р. закінчила Львівський політехнічний інститут за спеціальністю «Автоматизовані системи управління». У 2010 році захистила дисертацію на тему «Педагогічні засади застосування інформаційних технологій у підготовці фахівців банківської справи» за спеціальністю 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти.

Сферою наукових інтересів є питання інноваційного забезпечення ефективності підготовки фахівців фінансово-кредитної сфери у вищих навчальних закладах, інформатизації банківської справи, обліку й аудиту, управління персоналом.

Автор понад 50 наукових публікацій, з них одноосібної монографії «Інформаційні технології у системі підготовки фахівців банківської справи вищими навчальними закладами», понад 15 навчально-методичних розробок; співавтором п’яти навчальних посібників з грифом МОН. 

shevchuk

Шевчук Тетяна Віталіївна

Вчений ступінь, звання: кандидат економічних наук, доцент

Email:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

У 1990 році закінчила Львівський державний  університет імені Івана Франка за спеціальністю «механізована обробка економічної інформації».  У 2012 році захистила дисертацію на тему «Функціонування та розвиток фондів фінансування будівництва житла» за спеціальністю 08.00.08  – Гроші, фінанси і кредит.

Коло наукових інтересів – дослідження новітніх інформаційних технологій та впровадження їх у навчальний процес з метою підготовки майбутніх фахівців фінансово-кредитної сфери.

Шевчук Т. В. є автором 50 наукових публікацій, з яких 1 монографія, 35 наукових статей, 15 навчально-методичних розробок, у т.ч. п’ять рекомендованих МОН України.

Статті:
⦁ Шевчук Т. В. Житлова політика держави: соціальні, правові та економічні проблеми / Т. В. Шевчук // Економічні науки: науковий журнал : зб. наук. праць / Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут. – 2013. – № 6. – С. 544–552.
⦁ Шевчук Т. В. Забезпечення населення соціальним житлом: світовий досвід / Т. В. Шевчук // Науковий вісник Національного Лісотехнічного Університету України: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України, 2014. – Вип. 24.5. – С. 309–315.
⦁ Шевчук Т. В. Кількісний аналіз факторів ризику для учасників фонду фінансування будівництва житла / Т. В. Шевчук, І.А. Прокопишин,  А. І. Циктор // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Фінансовий ринок України: стабілізація та євроінтеграція (Збірник наукових праць). – Львів: ІРД НАН України, 2014. – Вип. 1(105). – С. 596–604.
⦁ Шевчук Т. В. Удосконалення структури фондів фінансування будівництва житла у складі банківських установ / Т. В. Шевчук, І. І. Коркуна // Регіональна економіка. – 2014. – № 1(71). – С. 104–110.
⦁ Шевчук Т. В. Проблеми та особливості розвитку цифрових банківських технологій / Т. В. Шевчук // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики: зб. наук. праць. – 2015. – Том 1, № 18. – С. 249–255.


Начальні посібники:
1. Інформатика для економістів : навч. посібник для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» / Т. М. Заболоцький, Х. О. Засадна, Г. Т. Кравчук, Т. В. Шевчук : у 2 ч. – Ч. 1. – Київ: ДВНЗ «УБС», 2016. – 469 с. (120/469).
2. Шевчук Т.В. Фонди фінансування будівництва виду «А» : монографія / кол.авт.; за заг. ред.д.е.н., проф.. Т.С. Смовженко. – Львів : ДОБРА СПРАВА, 2014. – 452 с. (80/452).

Смага Лариса Маркіянівна

Посада: старший викладач

 Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

У 1985 році закінчила Львівський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю "Математика".

Сфера наукових інтересів — статистичні дослідження та аналіз економічних процесів, застосування математичних методів  у економіці. Підготувала переможця Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напрямку «Кількісні методи в економіці», призерів Всеукраїнських олімпіад з математики.
Автор близько 20 публікацій, у тому числі 5 навчальних посібників.

Статті:

1.Смага Л.М., Гнатів О.А. Алгоритм оцінювання ефективності управління кредитними операціями банку//Вісник Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ). – 2014. - №3(21). – с.154 – 158. )

2. Г.Я. Дутка,Л.М. Смага Аксіологічний підхід до формування змісту професійної освіти Філософія фінансової цивілізації.Збірник наукових праць. –Львів.-2014.

 с.405-411.

3.Гнатів О.А., Смага Л.М. Перспективи розвитку та вдосконалення ринку банківських послуг в Україні // Вісник Університету банківської справи, 2015р., №3, с. 47 – 53. )

4.Смага Л.М.,Гнатів О.А. Аналіз рівня податкового навантаження у країнах із розвиненою ринковою економікою. XI Міжнародна науково- практична конференція.Інтеграція України в європейський і світовий фінансовий простір. Збірник тез.-Львів.-2016.-с.61-63.