• 12304074_1271279002897551_6047473820448846460_o.jpg
  • 13502983_1693700240893864_7298295629547279975_o2.jpg
  • Assoc_ 193.JPG
  • divchata.jpg
  • lidvnzubs.jpg
  • _MG_00872.jpg
  • _MG_01522.jpg
  • _MG_0169.jpg

Професорсько-викладацький склад

Професорсько-викладацький склад кафедри

1. Бойчак Іван Богданович

Посада: старший викладач кафедри менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін

2. Босак Оксана Володимирівна

 IMG 20180830 121257 595

Вчений ступінь, звання: кандидат економічних наук, доцент

Посада: доцент кафедри менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін

Е–mail: bosakoksana1979@gmail.com

Освіта. У 2001 році закінчила Львівський національний університет  імені Ів.Франка за спеціальністю – німецька мова та література, в 2002 році Львівський інститут менеджменту за спеціальністю 7.050201 «Менеджмент-організацій», кваліфікація менеджер-економіст, а в 2018 році закінчила Львівський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи», здобувши диплом магістра за спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування».

Науковий шлях. Кандидатську дисертацію на тему: «Формування ринку послуг професійної освіти (регіональний та соціально-економічний аспекти)» захистила у 2008 році в Інституті регіональних досліджень та отримала наукову ступінь кандидата економічних наук. В травні 2012 року Босак Оксані Володимирівні присвоєно вчене звання доцента кафедри економіки та управління персоналом.  Загальний стаж роботи 16 років, вона є автором близько 50 статей у фахових наукових виданнях. Є співавтором навчального посібника грифом МОН «Планування та управління кар’єрою» та монографії «Управління персоналом в умовах економіки знань». Була співвиконавцем науково-дослідних тем: «Cоціологічне дослідження з питань відношення населення до  оптимізації обігу монет дрібних номіналів та вивчення структури платіжних інструментів, які використовуються населенням України» (2017р.).НДТ:“Соціологічне дослідження з питань відношення населення до  оптимізації обігу монет дрібних номіналів та вивчення  структури платіжних інструментів, які використовуються населенням України” (2012 р.), НДТ: «Удосконалення управління людськими ресурсами в структурних підрозділах НБУ в умовах економіки знань»(2013 р.).

Наукові інтереси: особливості маркетингу у різних сферах та галузях економіки,  бренд-менеджмент, маркетингове управління підприємствами в сфері послуг, маркетингові дослідження, маркетингові комунікації та маркетинг підприємств рекламної галузі.

Напрям підготовки: "Маркетинг", "Управління брендом", "Економіка підприємств", "Організаційна поведінка".

Життєве кредо: «Все що нас не вбиває, робить нас сильнішими». «Піднімаючись на нові щаблі й вершини в житті ніколи не забувай тих людей, хто був з тобою на попередніх»

Інтереси та захоплення: художня та професійна література, музика, спорт, подорожі.

 

3. Була Наталія Ярославівна

Була фото

Посада: старший викладач кафедри менеджменту та соціально-гуманітарних наук

E-mail: bulanatalia@ukr.net

Науковий шлях. У 2009 році закінчила факультет іноземних мов Львівського державного університету імені  Івана Франка за спеціальністю «викладач англійської мови та літератури, німецької мови та зарубіжної літератури». З 2009 року працює у ЛІ ДВНЗ "Університету банківської справи". Є автором понад 10 наукових праць, із  них у співавторстві написано 2  навчальних посібника  з ділової англійської мови  (EnglishforBusinessCommunication) для студентів 2-го та 3-го курсів(із грифом МОН). У 2016 закінчила   відділення аспірантури Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. У 2017 пройшла стажування на кафедрі іноземних мов Львівського інституту економіки та туризму, де мала змогу ознайомитись з особливостями організації іншомовної підготовки студентів економічних спеціальностей. Протягом останніх років бере активну участь у навчально-методичних семінарах, круглих столах та бізнес тренінгах. Має значний досвід перекладацької діяльності: здійснювала письмовий переклад статей,тез доповідей та літератури професійного спрямування.На даний час  до сфери наукових інтересів входить методика викладання іноземної мови з допомогою сучасних підходів та використанням сучасних технологій.

Життєве кредо:"The more you give the more you get".

Інтереси та захоплення: Українське мистецтво, подорожі,активний спосіб життя та читання книг.

 

4.Возна Любов Богданівна - заступник завідувача кафедри

 IMG 8f6b9307076f6df101611774e13497cb V

Вчений ступінь, звання: кандидат економічних наук

Посада: доцент

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Освіта. 1995 – 2000 р.р Львівський Національний університет імені Ів.Франка, спеціальність“Соціолог”, кваліфікація: соціолог, викладач соціології. У 2015 р. захистила кандидатську дисертацію у Львівський Національний університет імені Ів.Франка на тему: «Регулювання кредитної структури та удосконалення механізму її функціонування в аграрній сфері України» шифр 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.   2016-2018 р.р. магістратура Львівського навчально-наукового інституту ДВНЗ Університет банківської справи факультету фінансів та управління,  спеціальність 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" (магістерська програма "Антикризовий менеджмент")

Науковий шлях.Науково-педагогічний стаж –17років. У Львівському навчально-науковому інституті ДВНЗ «Університет банківської справи» працює з2001року. Автор понад30 наукових та науково-методичних праць, у тому числі1навчальний посібник(у співавторстві), 1 монографія та 5 методичних рекомендацій. Учасниця багатьох міжнародних та всеукраїнських наукових конференцій. З 2008 року відповідальна за міжнародну співпрацю на кафедр.

З 2009-2012 р.р. – заступник декана факультету підвищення кваліфікації та перепідготовки. З 2016р. по тепер – заступник завідувача кафедри менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін. 2011 року є головою правління благодійної організації «Львівський оберіг» і по сьогоднішній день.

Особисті досягнення. Переможець конкурсу «Танці з викладачами» - 2009р.; Переможець загально-інститутського конкурсу «Кращий куратор 2010»; У 2013р. – нагороджена подякою ректора університету за вагомий особистий внесок у розвиток співпраці УБС з Краківським економічним університетом. Організувала та провела:

  • благочинний конкурс краси «Чарівна банкірочка 2010» та отримала нагороду від студентів - «Найкращий куратор»(виручені кошти були передані на лікування дитини);
  • у 2014р. щорічний фестиваль «Будьмо знайомі», як куратор групи-переможця 2013 року.

У 2012/13, 2013/14 та 2014/15 н. р. під моїм керівництвом, роботи студентів отримали відзнаку за підсумками університетського етапу конкурсу студентських робіт УБС НБУ та зайняли призові місця на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт;

Напрям підготовки: менеджмент, креативний менеджмент, мотивація персоналу, лідерство та команда робота, соціологія, соціологія праці, управління конфліктами, тощо.

Наукові інтереси: Дослідження проблем у сфері трудової діяльності: креативного менеджменту, лідерства, конфліктів та мотивації в процесі управління персоналом.

Життєве кредо:  «Людина віддзеркалюється у своїх вчинках». «Любити людей і життя».

Хобі: сучасні танці

 

5. Вознюк-Богів Ірина Миколаївна

Посада: старший викладач кафедри менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Науковий шлях. У 2007 році закінчила Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи НБУ (м. Київ) за спеціальністю «Економічна кібернетика», а також Львівський державний університет внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство». Загальний стаж роботи – 12 років. З 2006 по 2014 рр. – трудова діяльність у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль». З 2012 року - здобувач Інституту регіональних досліджень НАН України. Працює над написанням кандидатської дисертації на тему «Формування кадрового потенціалу фінансового сектору економіки регіону». У 2016 р. успішно склала іспит Pearson Test of English General на знання англійської мови на рівні В2. Автор понад 30 наукових статей та тез доповідей, що стосуються проблем розвитку економіки України. Співавтор навчального посібника «Ринок праці» з грифом Міністерства освіти і науки України. У 2016 році нагороджена грамотою ректора Університету за значний особистий внесок у забезпеченні підготовки фахівців для фінансово-кредитних установ.

Наукові інтереси. Проблеми розвитку фінансового сектору економіки; формування, використання та підвищення ефективності кадрового потенціалу.

Напрям діяльності: «Економіка підприємства», «Управління людськими ресурсами», «Маркетинг», «Статистика праці»

Життєве кредо: «Хто хоче щось зробити – шукає можливості, хто не хоче – причини».

Інтереси та захоплення: книги, подорожі. 

6. Гриців Віталія Богданівна

Гриців фото

 Вчений ступінь, званнякандидат педагогічних наук, доцент

Посададоцент кафедри менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін 

E-mail: vita_kosar@ yahoo.com

У 2006 році закінчила Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника. за спеціальністю “викладач англійської мови та літератури, німецької мови та зарубіжної літератури”. Науково-педагогічний стаж 14 років, із них у ЛІ ДВНЗ "Університет банківської справи" працює 10 років.

Науковий шлях. У 2015 році захистила дисертацію на тему «Формування професійно-етичної компетентності майбутніх фахівців банківської справи у процесі вивчення гуманітарних дисциплін» та здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук. Є автором 17 наукових праць (10 у фахових виданнях)  та 4 навчально-методичного характеру (2 із грифом МОН).

Наукові інтереси: методика викладання іноземної мови

Життєве кредо: Believe … Even when it’s the most challenging

Інтереси та захоплення: Туристичні походи в гори, подорожі та випікання кондитерських виробів

 

7. Гузар Уляна Євгенівна

гузар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вчений ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент кафедри менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін

Е-mail Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Освіта:1999-2003 рр. – Львівський економічний бізнес-коледж (диплом з відзнакою).2001-2004 рр. - Інститут вищої релігійної культури Люблінського Католицького університету (Республіка Польща), (диплом з відзнакою).2003-2005 рр. -  Львівський національний університет ім. Івана Франка за спеціальністю «Економіка підприємства».

Науковий шлях:У 2012 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.09.01 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика» на тему: «Трансформація трудової діяльності в умовах переходу до економіки знань» в Інституті регіональних досліджень НАН України. Загальний стаж роботи 12 років. За цей час працювала на посадах асистента, викладача, старшого викладача кафедри «Економіки та управління персоналом». З 2016 року по даний час – доцент кафедри менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін Львівського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи».

Наукові інтереси: інноваційні механізми управління персоналом на підприємствах; розвиток та підбір персоналу; сучасні методи впливу на розвиток людського капіталу; психологія управління персоналом; дослідження основ маркетингу як філософії бізнесу; управління процесом маркетингу на підприємстві; значення стратегічного управління на мікро- та макрорівнях;дослідження духовної складової у процесі здійснення трудової діяльності; проблеми розвитку освіти та науки; релігійно-освітні системи в Україні.

Напрям підготовки: «Менеджмент персоналу», «Розвиток персоналу», "Стратегічне управління", "Маркетинг", "Управління трудовим потенціалом", "Організація праці менеджера", «Психологія управління».

Життєве кредо: «Любити життя і цінувати кожну його хвилину», «Не кажи світові про те, що ти хочеш зробити - покажи, як ти робиш», «Хочеш зробити добру справу – не стримуйся».

Інтереси та захоплення:музика, плавання, подорожі.

 

8. Дзеньдзюра Надія Іванівна

 IMG 3279

Вчений ступінь, званнякандидат філологічних наук, доцент

Посада: доцент кафедри менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін дисциплін

Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Викладає дисципліни: «Українська мова за професійним спрямуванням»(для іноземних студентів), "Мовна підготовка"(для іноземних студентів), «Українська мова іноземна». Стаж педагогічної роботи – 15 років. У ЛННІ ДВНЗ УБС працює з 2003 року. Автор 17 наукових статей, 3 навчально-методичних посібників, співавтор навчального посібника "Українська людина в європейському світі: виміри ідентичності".

Наукові інтереси: дериватологія, соціолінгвістика, методика викладання української мови як іноземної

Наукова робота зі студентамиКерівник наукових статей студентів: опубліковано 6 статей (2014, 2015, 2016, 2018). Науковий керівник   роботи «Мовна свідомість українців: еволюція» (Сорока В.) - третє місце у фінальному турі. Всеукраїнському конкурсі студентських досліджень із соціолінгвістики (16-17 квітня 2015 року). Підготувала студентів до Міжнародного мовно-літературному конкурсу учнівської та студентської молоді ім. Т. Шевченка, що стали переможцями всеукраїнського рівня: Ковб Н. - перше місце  (2012), Ковб Н. - третє місце (2013), Стасюк А.- третє місце (2016).

Організаційно-виховна роботаІніціатор та модератор культурно-мистецьких заходів: "Вибір мови - цивілізаційний вибір"(2012), "Підтримуй українське" (2013), "Очистимося від лихих думок та слів"(2014), "Актуальний Шептицький"(співорганізатор, 2015).  Модератор культурно-мистецького заходу «Лихослів’я вбиває!» у рамках проведення 21 Форуму видавців  (12 вересня 2014 року).

НагородиГрамоти та подяки Львівського інституту банківської справи Університету банківської справи НБУ. Подяка Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України - 2012 р. Диплом переможця конкурсу "Кращий викладач-куратор Університету банківської справи" (2014)

Життєве кредо: «Бути Людиною»

 

9. Жеребило Ірина Владиславівна - директор Львівського інституту ДВНЗ "Університету банківської справи"

 FB IMG 1538829716668

10. Кадикало Оксана Ігорівна

 FB IMG 1538829734037

Вчений ступінь, звання: кандидат юридичних наук, доцент

Посада: доцент кафедри менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін

Е–mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Освіта. У 2002 році закінчила юридичний факультет Львівського Національного університету  ім. І. Франка, спеціальність «Правознавство» та здобула кваліфікацію юрист.

Науковий шлях: Кандидатську дисертацію на тему “Офіційне тлумачення Конституції та законів конституційними судами (на прикладі України та країн СНД)” захистила у 2009 році у Київському національному університеті внутрішніх справ (м. Київ). У 2009 році отримала наукову ступінь кандидата юридичних наук. У 2013 році Кадикало Оксані Ігорівні присвоєно вчене звання доцента кафедри суспільних дисциплін.  Загальний стаж роботи 16 років. З 2002 року – працює у Львівському інституті банківської справи. Свій трудовий шлях починала з посади юрисконсульта відділу роботи з персоналом та адміністративно-правового забезпечення. За цей час пройшла шлях від асистента кафедри суспільних наук до доцента кафедри менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін. Автор багатьох наукових статей та тез доповідей наукових конференцій, які торкаються проблематики правового забезпечення в Україні.

Наукові інтереси: правова регламентація діяльності суб’єктів господарювання, проблеми та перспективи; джерела фінансового права; бюджетування орієнтоване на результат; інвестиційно-інноваційні процеси в Україні.

Напрям підготовки"Правове забезпечення діяльності суб’єктів господарювання", "Гасподарське законодавство", "Фінансове право", "Інтелектуальна власність".

Життєве кредо: “Любити життя, і цінувати кожну його хвилину, нести радість, у книгах-шукати істину, у людях – мудрість».

Інтереси та захоплення: професійна література, куховарство, спорт, подорожі.

11. Калинець Катерина Сергіївна

FB IMG 1538828585943

Вчений ступінь, званнякандидат економічних наук, доцент

Посададоцент кафедри менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін

Е–mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

У 2005 році закінчила Львівський банківський інститут НБУ, отримала диплом магістра за спеціальністю “Фінанси підприємств”. І в 2006 році закінчила Львівський інститут внутрішніх справ Університету внутрішніх справ, здобувши диплом спеціаліста за спеціальністю «Правознавство».

Науковий шлях: Кандидатську дисертацію на тему “Механізм підвищення ефективності функціонування фондових бірж в Україні” захистила у 2010 році в Університеті банківської справи (м. Київ). У 2010 році отримала наукову ступінь кандидата економічних наук. В грудні 2016 року успішно склала Pearson Test Of English General та отримала сертифікат  про володіння англійською мовою на рівні В2. В травні 2018 року Калинець Катерині Сергіївні присвоєно вчене звання доцента кафедри менеджменту та соціальних наук.  Загальний стаж роботи 13 років. З 2005 року – працює у Львівському інституті банківської справи. За цей час пройшла шлях асистента кафедри економічної теорії до викладача кафедри економіки та управління персоналом. Автор понад 60 наукових статей та тез доповідей наукових конференцій, які торкаються проблематики розвитку економіки України. Водночас є автором одноосібної монографії «Фондова біржа України: проблеми та перспективи розвитку» та співавтором «Енциклопедії для банкіра», а також співавтором навчального посібника «Макроекономіка» та монографічних досліджень.

Наукові інтереси: проблеми стимулювання та розвитку персоналу в умовах економіки знань, напрями впровадження та використання сучасних теорій менеджменту (зокрема менеджменту персоналу) у вітчизняних організаціях, особливості розвитку корпоративної соціальної відповідальності в Україні, корпоративна культура з позиції синергії науки та виробництва.

Напрям підготовки: "Менеджмент", "Управління персоналом", "Управління командами", "Тайм-менеджмент та між особисті комунікації в бізнесі".

Життєве кредо: “До успіху немає ліфта, треба підніматися по східцях”, “Сумлінність і творчість в навчанні і викладанні – шлях до професійного становлення і зростання”.

Інтереси та захоплення: художня та професійна література, хенд-мейд, музика, спорт, подорожі.

 

12. Козьмук Наталія Ігорівна - завідувач кафедри

Козьмук фото

 

13. Комаринська Зоряна Михайлівна

 IMG 8794

Вчений ступінь, наукове звання: кандидат історичних наук, доцент

Посада: доцент кафедри менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін

Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Освіта. 1996 року закінчила історичний факультет т Львівського національного університету ім. І. Франка за спеціальністю «всесвітня історія», навчалась в аспірантурі на кафедрі етнології. 2001 року захистила дисертацію «Етносоціальний розвиток міста Винники з часу Другої світової війни до наших днів (1939-1999)». 2017 р. пройшла підвищення кваліфікації (стажування)  на кафедрі українського прикладного мовознавства Львівського національного університету імені І. Франка. 2018 року отримала диплом магістра Львівського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи» за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування»

Науковий шлях. Науково-педагогічний стаж – 23 роки, у Львівському навчально-науковому інституті  ДВНЗ «Університет банківської справи» працює з 1995 року. Авторка понад 90 наукових та науково-методичних праць, у тому числі 6 навчальних посібників(з них – 3 у співавторстві), 7 монографій (одна одноосібна), 3 науково-довідкових праць (у співавторстві). Учасниця багатьох міжнародних та всеукраїнських наукових конференцій.

Брала участь у розробці низки науково-дослідних тем, серед яких визначальні: «Історія навчального закладу: від технікуму до інституту» (вересень 2009 р. – травень 2010 р.), результатом якої стало створення постійнодіючої експозиції музею історії Львівського навчально-наукового інституту ДВНЗ «УБС»; «Історія Національного банку України: основні віхи поступу». (вересень-грудень 2009 р.), результат – публікація науково-популярного видання до 20 річчя створення НБУ «Історія Національного банку України: основні віхи поступу» (2010, у співавторстві), «Гроші України: від гривни до гривні», результат – видання монографії «Гроші України» (2011, у співавторстві). Співавтор науково-популярних  видань з банківської тематики: «Банки Львова: минуле й сучасне»(2002), яке отримало особливу відзнаку Президента Форуму видавців у Львові 2003 р.,  «Становлення і розвиток ощадної справи в Україні» (2003), «Львів банківський» (2016). Підготувала дослідження щодо історії становлення та розвитку Свята ощадності в Україні, на підставі якого із жовтня 2013 р. Україна відзначає Всесвітній день ощадності. Є активним популяризатором ідей ощадності та історії українського банківництва, неодноразово виступаючи з інтерв’ю у ЗМІ.

Наукові інтереси: дослідження історії України, її грошового обігу, становлення та розвитку банківництва в Україні, етносоціальних аспектів розвитку західноукраїнського краю.

Відзнаки та нагородиГрамоти та подяки Львівського інституту банківської справи Університету банківської справи НБУ, Львівської міської ради, Львівської обласної державної адміністрації (2001 – 2005, 2009 рр.), пам’ятний срібний знак “Львівський банківський інститут Національного банку України” (2006 р.), срібна монета Національного банку України, ювілейна монета «70 років Львівському інституту банківської справи Університету банківської справи НБУ» (2010 р.), Подяка голови Національного банку України (2015 р.)

Напрям підготовки: «Українська мова за професійним спрямуванням», «Мовна підготовка /українська мова»

Життєве кредо: "Великого бажайте!"(Патріарх Йосип Сліпий)

Інтереси і захоплення: мандрівки, читання, перегляд кінофільмів

 

14. Олійник Наталія Юріївна

 IMG 1132

Вчений ступінь, наукове звання: кандидат політичних наук, доцент

Посада: доцент кафедри менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін

ОсвітаЛьвівський державний університет імені І.Франка, спеціальність – всесвітня історія, кваліфікація – історик, викладач історії. Державний університет «Львівська політехніка», спеціальність – менеджмент організацій, кваліфікація – менеджер-економіст. Кандидат політичних наук, 23.00.02 – політичні інститути та процеси. Тема дисертації: «Громадсько-політична активність жінок як аспект становлення громадянського суспільства» Доцент кафедри соціальної роботи та суспільних дисциплін.

Участь у грантових програмах, проектах.Civic School for Sound EU Practice, Level B “Trade and Sustainable Development”. Проект здійснюється Інститутом Європейської Політики (Берлін) за підтримки Федерального Закордонного Офісу Німеччини Study tours to Poland для активістів Українського архіву усної історії організований the Learders of Change Foundation, Dobra Wola Foundation, фінансований Polish-American Freedom Foundation Civic School for Sound EU Practice, Level А (CiSEP) (Рівень А). Проект здійснюється Інститутом Європейської Політики (Берлін) за підтримки Федерального Закордонного Офісу Німеччини Міжнародний проект «Інноваційний університет та лідерство. Фаза II: забезпечення якості та інтернаціоналізація». Стажування у Варшавському університеті (жовтень 2015 р., м. Варшава, Республіка Польща) Міжнародний семінар «Геноцид євреїв Європи: історична перспектива та підходи до вивчення»(Берлін (ФРН)) Науково-методичний семінар "Історія Голокосту на теренах Західної України та Польщі" (Львів (Україна), Люблін, Замосць, Травники, Белжець, Собібор (Польща)) Семінар «Інструменти і тактика комунікацій в кампанії адвокації» Листопад 2012 р. (Вільнюс (Литва) Навчально-методичний семінар з історії Другої світової війни та історії Голокосту в Європі (Holocaust Studies) для викладачів гуманітарних дисциплін з України (Єрусалим (Ізраїль) Навчальна програма тренерів з ґендерної політики, за проектом виконуваним Програмою розвитку ООН і співфінансованим Європейським Союзом, Шведським агентством міжнародної співпраці та розвитку Sida. Отримала сертифікат тренера. Канадсько-Український Проект «Розвиток демократії» . Співавтор підручника з основ демократії (Олійник Н. Ю. Гендерна політика за демократії // Основи демократії: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За заг. ред.. А. Ф. Колодій. Третє видання, оновлене і доповнене. – Львів: Астролябія, 2009. – с. 655-686) З червня 2015 р. співпраця із офісом ОБСЄ в Україні у якості експерта та тренера

Тренерська діяльність. Підготовка патрульної служби «Нової поліції» м. Львова та м. Тернополя у якості тренера із дисциплін: «Партнерство правоохоронних органів та суспільства», «Попередження насильства у сім’ї», «Толерантність та недискримінація у роботі патрульних» (вересень 2015-січень 2017 рр.) Проведення тренінгів для державних службовців за проектом Програми рівних можливостей та прав жінок в Україні, що спільно фінансувалася Європейським Союзом та Програмою розвитку ООН. Тренінгова програма: Гендерна політика (2010-2011 рр.)

Нагороди. Почесна грамота Львівської обласної ради Почесна грамота Львівської державної адміністрації Грамота і срібна монета від Національного банку України Подяка Міністерства освіти і науки України 

Хобі: читання, йога, вирощування кактусів 

Кредо: Все, що нас не вбиває, робить нас сильнішими.

15. Пасевич Олена Вікторівна

 8ZZ 4744 resized 1

16. Рак Наталія Євгенівна

Рак

Вчений ступінь, звання: кандидат економічних наук

 Посада: доцент кафедри менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін

 Е–mail: raknatalia83 @gmail.com

 Освіта. У 2004 році  закінчила Львівський банківський інститут Національного банку України за спеціальністю «Банківська справа». Загальний стаж роботи 14 років.

 Науковий шлях. З 2004-2010 роки працювала асистентом на кафедрі банківської справи, з 2010 -по даний час – викладацька діяльність на кафедрі менеджменту та соціально-гуманітарних наук (до 2016 року кафедра економіки та управління персоналом) на посадах викладача, старшого викладача і доцента. З 2004 року до 2010 року проходила підготовку в аспірантурі  Університет банківської справи НБУ (м. Київ) за спеціальністю 08.00.08 «Фінанси, гроші та кредит». У 2012 році захистила кандидатську дисертацію за темою “Механізм забезпечення конкурентоспроможності банківських установ в умовах економіки знань в Україні”. З 2013 -2015 роки була заступником декана факультету підвищення кваліфікації та перепідготовки, у тому числі у період 2013-2014 років виконувала обов’язки декана цього факультету. З 2016 року громадська діяльність в ГО “Центр соціальних інновацій”. Автор понад 30 наукових публікацій , співавтор 2 монографій, 1 навчального посібника. За час науково-педагогічної роботи підготовлено 4 переможці Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт. Долучалась до виконання наукових тем та маркетингових досліджень, зокрема була одним із виконавців та координаторів  науково-дослідних тем “Cоціологічне дослідження з питань відношення населення до  оптимізації обігу монет дрібних номіналів та вивчення структури платіжних інструментів, які використовуються населенням України” (квітень-травень 2013 р., квітень-червень 2017 р.) та  «Проведення діагностики конкурентного середовища фінансово-промислової групи «TAС» (квітень-травень 2016 р.)

 Нагороди та відзнаки. 2012 року переможець конкурсу “Кращий викладач-методист” у Львівському інституті банківської справи НБУ, 2014 році нагороджена премією Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради для молодих учених та спеціалістів, 2015 році нагороджена Подякою Львівського інституту банківської справи НБУ та бронзовою медаллю до Дня працівника освіти за вагомі трудові здобутки.

 Наукові інтереси: конкурентоспроможність банківського сектору в умовах економіки знань; соціально-трудові відносин; соціологічні та маркетингові дослідження,  розвиток персоналу: аудит персоналу.

 Напрям підготовки:"Економіка праці і соціально-трудові відносини", "Аудит персоналу", "Нормування праці", "Розвиток персоналу", “Навчальна практика”.

 Життєве кредо: “Думати глобально – діяти локально”.

 Інтереси та захоплення: психологічна література, хенд-мейд з дітьми, подорожі.

17. Семів Любов Казимирівна

Семів фото

Вчений ступінь, наукове звання: доктор економічних наук, професор

Посада: професор кафедри менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Освіта. У 1972 році закінчила Львівський держуніверситет ім.. І.Франка за спеціальністю “Економічна кібернетика”.

Науковий шлях. Докторську дисертацію на тему: «Регіональна політика розвитку людських ресурсів в умовах трансформації економіки України» захистила у 2004 році в Інституті регіональних досліджень НАН України. Професор зі спеціальності 08.00.07. – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика. Вчене звання отримала у 2007 р. в Інституті регіональних досліджень НАН України. Загальний стаж роботи 46 років. За час роботи в Інституті регіональних досліджень НАН України (з 1972 р.) навчалась в аспірантурі, докторантурі, захистила кандидатську та докторську дисертації.  З 2008 р. працює у Львівському інституті банківської справи.  Автор понад 235 наукових публікацій, серед яких: 14 монографій (одна одноособова), близько 150 статей у фахових та міжнародних наукових виданнях. Автор   4-х наукових публікацій у періодичних виданнях, які включено до наукометричних баз, реком. МОН: Scopus :h-індекс = 1; кількість документів автора = 3; загальна кількість цитувань = 5.; 1 стаття у видання з грифом  Web of Science.

Була виконавцем 13-ти науково-дослідних тем (у п’яти – керівником теми, восьми -  відповідальним виконавцем). Серед них: одна тема – на замовлення Університету банківської справи Національного банку України, шість – на замовлення Львівської обласної державної адміністрації, вісім тем виконувались  – в Інституті регіональних досліджень   на замовлення Національної академії наук України.

Під керівництвом Семів Л.К. захищено 12 кандидатські та одна докторська дисертації, сьогодні вона є керівником 2-х аспірантів, здобувачів  в ДВНХ «Університет банківської справи». Семів Л.К. брала участь понад 60-и міжнародних і вітчизняних науково-практичних конференціях, конгресах, семінарах. Під її керівництвом було підготовлено 7 переможців Університетського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Управління персоналом та економіка праці»  та 1 переможця Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (2015 р.) за вказаним напрямом.

Відзнаки та нагороди.  Нагороджена Почесною грамотою Бюро західного наукового центру Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки України за вагомі наукові здобутки в галузі регіональної економіки та підготовку наукових кадрів (2005р.); Грамотою Львівської обласної ради за вагомий особистий внеску розвиток вітчизняної освіти, багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди Дня працівника освіти (2012р.); Грамотою Львівської обласної державної адміністрації Головного управління освіти і науки за плідну наукову працю, вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки і освіти та з нагоди Дня науки (2011р.); відзнакою Львівського інституту банківської справи «За вагомий внесок у розвиток кафедри УП», пам`ятною монетою «70 років ЛІБС УБС НБУ» з нагоди 70-річчя навчального закладу (2010р.). Грамотою Верховної ради України (2018 р.)

Наукові інтересирегіональна політика розвитку людських ресурсів; проблеми освітньої міграції; розвиток людського капіталу в умовах переходу до економіки знань; проблеми соціального захисту економічно активного населення, трудових мігрантів, внутрішньо-переміщених осіб.

Напрям підготовки: "Економіка праці та соціально-трудові відносини", "Ринок праці", "Управління соціальним розвитком", "Методологія наукових досліджень", "Статистика праці", «Соціальна економіка і політика»

Життєве кредо: Усе, що не робиться – до кращого. Кожна  людина на життєвому шляху – невипадкова. «Не кожен тобі друг, не кожен тобі брат, але кожен тобі вчитель». Багато освіти та набутих знань не буває.

Інтереси та захоплення: мандрівки, системи фізичного та духовного оздоровлення, спілкування з внучками

 

18. Семко Надія Михайлівна

Семко фото

 Вчений ступінь, звання: кандидат філологічних наук

Посада: доцент кафедри  менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Науково-педагогічний стаж 47 років, із них в ЛННІ - 10 років. У 1988 р. захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата філологічних наук у Київському педінституті іноземних мов. З часу закінчення університету по 2000 рік працювала на кафедрі іноземних мов ЛНАУ, з 1990 на посаді завідувача кафедри. З 2000 по 2008 рік працювала на посаді завідувача кафедри іноземних мов ЛІМ. З 2009 по 2018 рік на посаді завідувача кафедри іноземних мов ЛННІ. Опубліковано 120 наукових та методичних робіт. Серед них сім словників з різних галузей,  20 навчальних посібників. У 1994 році пройшла стажування при університеті De Montfort, Велика Британія, у 2013 - при Краківському економічному університеті. Семко Н.М. має значний досвід перекладацької діяльності.  Як перекладач неодноразово супроводжувала групи фахівців у їх закордонних відрядженнях  (1994, 1995 - Великобританія, 1998 – Австрія, 1999 – Словаччина), упродовж 1999 – 2003 років перекладала (усно та письмово) матеріали міжнародних проектів LARGIS, та “Стратегія розвитку Львівської області”.

Брала участь у регіональних, національних та міжнародних конференціях. Виступала опонентом на захистах дисертацій в національному університету ім. І Франка, багаторазово була головою ДЕК на державних іспитах з англійської мови у ВНЗ Львова. На даний час  до сфери наукових інтересів входить методика викладання іноземних мов та лексикографія. З вересня 2018 року – доцент кафедри менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін.

Життєве кредо :There is always place for improvement.

 

19. Скринник Зоя Едуардівна

 FB IMG 1538829892993

Закінчила у 1974 році Київський державний університет ім. Т. Шевченка за спеціальністю «філософія», викладач філософських дисциплін. Кандидат філософських наук з 1984 р. Доцент кафедри філософії з 1989 р. Доктор філософських наук з 2007 року. Професор з 2010 р. Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах 44 років. Основні етапи педагогічної діяльності: -з 1974 р. до 1999 р. асистент, старший викладач, доцент кафедри філософії і політології Львівського державного аграрного університету. -з 1999 р. до 2007 – викладач; професор, завідувач кафедри суспільних наук; доцент, завідувач кафедри суспільних наук Львівського банківського інституту Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ). -з 2007 р. – 2016 р. – завідувач кафедри суспільних дисциплін Львівського інституту УБС. З 2016 - професор кафедри менеджменту та суспільн0-гуманітарних дисциплін ДВНЗ «УБС». Викладала протягом педагогічної діяльності лекційні курси: «Філософія» – для студентів (українською та англійською мовами) та аспірантів «Психологія вищої школи» для аспірантів «Вища освіта в Україні і Болонський процес» для аспірантів  «Психологія управління і конфліктологія» «Психологія підприємницької діяльності» (українською та англійською мовами) «Психологія в управлінні» «Методологія наукових досліджень» «Філософія та історія економічної науки» для аспірантів.

Має 170 публікацій наукових та навчально-методичного характеру в Україні та за кордоном, серед них 4 навчальних посібників з грифом МОН у співавторстві, 1 підручник з грифом МОН у співавторстві, 10 монографій одноосібно та у співавторстві. Є керівником комплексної теми науково-дослідної роботи: «Гуманітарні аспекти розвитку системи соціального забезпечення в Україні». Терміни виконання: 2017–2020 рр..Член вченої ради Д 35.051.02 по захисту кандидатських та докторських дисертацій при Львівському національному університеті ім. І. Франка.Член Міжнародної Ради експертів Міжнародної премії імені Івана Франка 2017 - 2018 р. Скринник З.Е. є ініціатором створення у березні 2010 р. Українського філософсько-економічного наукового товариства (як партнерської організації у складі Українського філософського фонду), протягом 8 років є ученим секретарем УФЕНТ. Від 2008 р.ідповідальний секретар організаційного комітету щорічних Міжнародних філософсько-економічних читань «Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей» та редакційної колегії одинадцятьох збірників наукових статей за матеріалами Читань.

Відзнаки:

Почесна грамота Міністерства освіти і науки України – 2004 р. Відмінник освіти України – 2009 р. Почесна грамота Верховної Ради України – 2010 р. Звання «Кращий викладач-науковець УБС НБУ» - 2012. Почесний знак Міністерства освіти та науки України – 2014 р.

20. Шегинська Наталія Зенонівна

IMG 0516

Вчений ступінь, званнякандидат економічних наук, доцент

Посададоцент кафедри менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін

E-mail: n_shehynska@ ukr.net

Освіта. У 1998р. закінчила Львівський державний університет імені Івана Франка, отримала диплом за спеціальністю "Облік та аудит".

Науковий шлях. У 2003 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.01.01 «Економічна теорія» на тему: “Макроекономічний аналіз внутрішньої конкурентоспроможності підприємств в умовах ринкової трансформації економіки України” в Львівському національному університеті імені Івана Франка. В 2004 році отримала вчене звання доцента кафедри “Менеджменту, економіки і соціології” Університету банківської справи Національного банку України. Загальний стаж роботи 15 років. За цей час працювала на посадах викладача та доцента кафедр "Менеджменту, економіки і соціології", «Економіки і управління персоналом», «Менеджменту та соціально - гуманітарних наук». З 2018 року викладацьку роботу поєдную з виконанням обов’язків відповідальної особи за студентську наукову роботу та є членом науково-методичної ради Університету банківської справи. Є автором понад 60 наукових статей у фахових наукових виданнях, 45 тез конференцій з тематики конкурентоспроможності підприємств, розвитку персоналу, факторів середовища, що впливають на ефективність персоналу організації, методики коучингу в управлінні персоналом та 4 методичних рекомендацій. Автор 1 колективної монографії, 1 навчального посібника з грифом МОН України «Планування та управління кар’єрою». Приймала участь у розробці 2-х науково-дослідних тем. Під її керівництвом було підготовлено 5 переможців конкурсу студентських наукових робіт, що відбувався в Університеті банківської справи за напрямком «Менеджмент організацій» та «Управління персоналом» (2009-2012 р.р.) та 2 переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у період з 2012-2017 р.р.

Відзнаки та нагороди. Неодноразово була нагороджена подякою та грамотою ректора ЛБІ. У 2010 р. нагороджена Почесною грамотою Університету банківської справи НБУ, відзнакою Університету банківської справи «За професійну майстерність», медаллю Львівського інституту банківської справи УБС НБУ за особистий вагомий внесок у розвиток Університету.

Наукові інтереси: вплив факторів конкурентоспроможності на діяльність організацій, система оцінювання персоналу організацій та розробка мотиваційної стратегії на підприємствах, управління персоналом в умовах ринкової економіки та економіки знань, проблеми коучингу на етапі формування команд.

Напрям підготовки: "Менеджмент", «Стратегія управління людськими ресурсами», «Планування і управління кар’єрою», «Менеджмент персоналу», «HR школа», «Управління людськими ресурсами».

 Життєве кредо: «Людина віддзеркалюється у своїх вчинках», «Всі перемоги починаються з перемоги над собою», «Час – дорогоцінний дарунок, даний людині, щоб стати розумнішою, кращою довершенішою».

 

23. Балюк Аліна Сергіївна

Посада: фахівець кафедри менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін


 

Завідувач кафедри

 Козьмук фото

Козьмук Наталія Ігорівна - к.е.н., доцент кафедри менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін

Освіта. У 2003 році  з відзнакою закінчила Львівський банківський інститут Національного банку України і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Фінанси» та здобула кваліфікацію економіста. У 2004 році закінчила Тернопільську академію народного господарства і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Міжнародна економіка» та здобула кваліфікацію магістра з міжнародної економіки. З 2004 року працювала в  Львівському техніко-економічному коледжі НУ «Львівська політехніка» на посаді викладача економічного відділення.  Виконувала обов`язки секретаря педагогічної ради коледжу. У 2013 році присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії». 

Науковий шлях. З 2005 року працювала у Київському національному університеті будівництва і архітектури  за сумісництвом на кафедрі підприємницької діяльності і аудиту. В 2013 році захистила кандидатську дисертацію в Інституті регіональних досліджень НАН України на тему  «Ліквідність банківської системи України в умовах фінансової нестабільності» за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. У 2015 році присвоєно вчене звання доцента. З 2013 року до теперішнього часу працює в Львівському навчально-науковому інституті ДВНЗ «УБС»  на посадах старшого викладача кафедри фінансів,  доцента кафедри фінансів, банківської справи та страхування, відповідальної за проведення профорієнтаційної роботи кафедри фінансів, банківської справи і страхування, заступника відповідального секретаря відбіркової комісії інституту, відповідального секретаря відбіркової комісії інституту, завідувача кафедри менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін. Є автором понад  60 наукових праць з актуальних питань банківської системи та фінансових ринків,  фінансово-економічної безпеки, фіскальної та бюджетної систем.  Зокрема, понад  30 статей у наукових фахових виданнях,  статті в базі даних Scopus  і статей в базі даних Webofscience,  начального посібника з грифом Міністерства освіти і науки Украни , є співавтором  4  монографій. В 2015-2016 роках брала участь у розробці і виконанні грантового проекту Жана Моне. Є  виконавцем у  науково-дослідній роботі «Теорія та методологія трансформаційних процесів у фінансовому секторі країни». Проходила міжнародне стажування  в 2017 в Економічному університеті  у Вроцлаві (Республіка Польща) і Економічному університеті у Кракові (Республіка Польща). У 2017 році пройшла підвищення кваліфікації у Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова  за програмою «Інноваційні навчально-виховні технології у викладанні». 

Спрямованість наукової діяльності пов’язана із вирішенням проблем розвитку фінансово-кредитних відносин, підвищення рівня фінансової безпеки вищих навчальних закладів, розвитку та реформування бюджетної і податкової систем України.

Інтереси та захоплення:  подорожі,  сімейні цінності.

Життєве кредо: « Хочеш змінити світ на краще, почни з себе!»

Останні публікації:

Монографії:

1.Андрейків Т.Я., Канцір І.Я., Козьмук Н.І., Кліпкова О.І. Фінансова стабільність національної економіки: сучасні виклики та шляхи її забезпечення : монографія / Андрійків Т.Я., Канцір І.Я., Козьмук Н.І., Кліпкова О.І. – Львів: РАСТ -7, 2017.- 155с., іл.

2.Куцик В. І., Кліпкова О.І., Козьмук Н.І., Канцір І.А. Баготовекторний підхід до забезпечення фінансової стабільності : монографія / В. І. Куцик, О.І. Кліпкова, Н. І. Козьмук, І. А. Канцір. - Львів : СПОЛОМ, 2017. - 204 с.

Статті:

1.Козьмук Н.І., Кліпкова О.І. Формування креативності як основи для розвитку інтелектуального потенціалу господарських систем / Н.І.Козьмук, О.І. Кліпкова // Технологічний аудит та резерви виробництва. Економіка та управління підприємством.- Випуск №2/5 (28). – 2016.- с.10-14     

2. Козьмук Н.І. Шляхи запобігання та прояву тіньової економічної    діяльності / Н.І. Козьмук // Європейські перспективи - Випуск № 3.- 2016 с. 28-36

3. Козьмук Н.І. Класифікація та характеристика загроз фінансовій безпеці вищих навчальниз закладів / Н.І.Козьмук // Наука молода – Випуск № 24.- 2016 с.63-71

4.  Козьмук Н.І.    Особливості теоретико-методологічних засад банківського інвестиційного кредитування малого і середнього бізнесу / Н.І.Козьмук // Науковий вісник Ужгородського національного університету . Серія  Міжнародні економічні відносини та світове господарство – Випуск 8. Частина 1 – 2016 с.98-102

5.   Кузнєцова А.Я.,  Козьмук Н.І. Тенденцій і особливості розвитку тіньової економічної діяльності в Україні / А.Я. Кузнєцова, Н.І.Козьмук // Європейські перспективи – Випуск № 4.- 2016 с. 5-14

6. Козьмук Н.І., Завалій О.В. Шляхи вдосконалення грошових розрахунків підприємств / Н.І.Козьмук, О.В.Завалій / Вісник УБС – Випуск №3(27) – 2016 с.36-41 ( не фаховий)

7. Канцір І.А., Козьмук Н.І. Пріоритети регуляторної політики в контексті забезпечення стійкості фінансового сектора в умовах трансформаційних перетворень / І.А. Канцір, Н.І. Козьмук / Науковий вісник Ужгородського національного університету – Випуск 15. Частина 1 – 2017 с.134-139

8. Козьмук Н.І., Канцір І.А. Трансформаційні процеси та виклики для національної економіки України / Н.І.Козьмук, І.А. Канцір / Вісник Одеського національного університету – Том 22. Випуск 6(59) .2017 с.49-54

9. Козьмук Н.І., Демченко А.М. Класифікація ризиків банківського ритейлу і чинників, що на них впливають // Н.І.Козьмук, А.М.Демченко / Вісник УБС – Випуск №1(28) – 2017 с.55-61

10. AnzhelaYa.Kuznyetsova (Ukraine), Natalia I. Kozmuk (Ukraine), Оlexandr A. Levchenko (Ukraine)PECULIARITIES OF FUNCTIONING OF FINANCIAL AND CREDIT MECHANISM FOR PERFORMING LEASING OPERATIONS IN DEVELOPED COUNTRIES AND IN UKRAINE // AnzhelaYa. Kuznyetsova (Ukraine), Natalia I. Kozmuk (Ukraine), Оlexandr A. Levchenko (Ukraine) / Problems and Perspectives in Management, Volume 15, Issue 4, 2017. Р. 214-226  (Scopus)

 11. А. Я. Кузнєцова, К. С. Калинець, Н. І. Козьмук, Л. Б. Возна
Інноваційний менеджмент в глобальному фінансовому управлінні КСВ(мова оригіналу - англійська)// А. Я. Кузнєцова, К. С. Калинець, Н. І. Козьмук, Л. Б. Возна // Маркетинг і менеджмент інновацій – Випуск №2 – 2018 с. 262-269 ( Webofsciens)