• 12304074_1271279002897551_6047473820448846460_o.jpg
  • 13502983_1693700240893864_7298295629547279975_o2.jpg
  • Assoc_ 193.JPG
  • divchata.jpg
  • lidvnzubs.jpg
  • _MG_00872.jpg
  • _MG_01522.jpg
  • _MG_0169.jpg

Кафедра економіки та інформаційних технологій

Кафедра економіки та інформаційних технологій

Львівського інституту ДВНЗ "Університету банківської справи"

54729936 2282994095277482 5033049179480391680 n 

Кафедра економіки та інформаційних технологій  ЛННІ ДВНЗ «Університет банківської справи» створена у 2017 році на базі об’єднання двох кафедр − кафедри економіки та кафедри інформаційних технологій та вищої математики, кожна з яких має глибокі традиції науково-дослідної роботи та великий досвід у підготовці висококваліфікованих фахівців-економістів.

Об’єднання кафедр посприяло зміцненню науково-педагогічного складу кафедри. Сьогодні професорсько-викладацький склад кафедри економіки налічує 15 науково-педагогічних працівників, з яких 2 −  професори та доктори наук, 10 – доценти та кандидати наук, 3 – викладачі та старші викладачі. 

Ми здійснюємо підготовку здобувачів вищої освіти на бакалаврському та магістерському рівнях вищої освіти за спеціальністю 051 "Економіка" за освітніми програмами:

"Економічна кібернетика та бізнес-аналітика";
"Міжнародна економіка та міжнародні бізнес-комунікації"

Це дає можливість підготувати висококваліфікованих фахівців з економіки, які володіють сучасним економічним мисленням, теоретичними знаннями і практичними навичками з економіки, міжнародного економічного розвитку, математичних методів, моделей та інтелектуальних комп'ютерних технологій в економіці, а також  уміють їх застосовувати з метою системного аналізу та ухвалення важливих управлінських рішень у сфері економіки, бізнесу та зовнішньоекономічної діяльності.

Науково-педагогічні працівники кафедри беруть активну участь у підготовці високваліфікованих фахівців економістів, творчої та обдарованої молоді. Підтвердженням цьому є щорічні участь та перемоги студентів на Всеукраїнських олімпіадах з дисциплін кафедри: «Економічна кібернетика»; «Економічна теорія»; «Математика».

Студенти кафедри є неодноразовими призерами те переможцями Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з таких спеціальностей та спеціалізацій: «Економічна кібернетика»; «Міжнародна економіка»; «Економіка та економічна політика». 

Науково-педагогічні працівники кафедри активно проводять наукові дослідження у відповідності до науково-дослідних тем, які розробляються як на рівні Університету, так і безпосередньо на рівні кафедри, а саме: «Теорія та методологія трансформаційних процесів у фінансовому секторі країни» (наук. керівник Барановський О. І., д.е.н, професор); «Європейські цінності та традиції економічної науки» (науковий керівник Хмелярчук М. І., д.е.н., доцент); «Система логіко-математичної та інформаційної підготовки спеціалістів фінансово-кредитної сфери» (науковий керівник Русинко М. К., к.ф-м.н, доцент).

Вказані дослідження стосуються розвитку теорії та методології економічної науки, обґрунтування теоретико-методологічних засад трансформацій у фінансовому та реальному секторах національної економіки, їх моделювання, прогнозування та ризикоорієнтованого управління, а також використання результатів цих досліджень при формуванні науково-методичної бази підготовки фахівців економістів та фінансово-кредитної сфери. 

Кафедра плідно розвиває міжнародну наукову-освітню діяльність із зарубіжними партнерами. Зокрема налагоджено співпрацю з кафедрою Наук Економічних Познанської Політехніки (м. Познань, Республіка Польща), яка передбачає: обмін студентами, обмін науково-педагогічними працівниками, розвиток спільних наукових досліджень, участь у наукових конференціях тощо.

 

 

Завідувач кафедри

 

Без імені

Хмелярчук Марія Ігорівна

доктор економічних наук, доцент

 Email:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Професорсько-викладацький склад

Дисципліни кафедри

Наукова діяльність

Інформація для студентів

Олімпіада

   

 

Контакти

Адреса: Львів, проспект В.Чорновола 61, 79058 Україна 

 Телефон: (032) 297-72-35; 06777909490966094994

 Електронна пошта: kafet @lbi.wubn.net