• 12304074_1271279002897551_6047473820448846460_o.jpg
 • 13502983_1693700240893864_7298295629547279975_o2.jpg
 • Assoc_ 193.JPG
 • divchata.jpg
 • lidvnzubs.jpg
 • _MG_00872.jpg
 • _MG_01522.jpg
 • _MG_0169.jpg

Вчена рада

Львівського навчально - наукового інституту
ДВНЗ "Університет банківської справи" 

Найважливіші питання діяльності та розвитку Інституту розглядає колегіальний орган управління – Вчена рада. Вчена рада Львівського навчально - наукового інституту ДВНЗ "Університет банківської справи" створена на основі принципу правонаступництва Вченої ради Львівського інституту Університету банківської справи. Робота Вченої ради Інституту здійснюється відповідно до Положення про Львівський навчально - науковий інститут ДВНЗ "Університет банківської справи", Положення про Вчену раду Інституту та Плану роботи Вченої ради на поточний рік.
До компетенції Вченої ради Інституту належать:

 • формування навчальної і наукової політики, економічного та соціального розвитку Інституту;
 • схвалення загального плану організаційної, навчальної, наукової, методичної та виховної роботи Інституту та звіту про його виконання;
 • ухвалення фінансових плану і звіту Інституту;
 • подання пропозицій керівнику Інституту щодо призначення та звільнення з посади заступників директора (заступників керівника), деканів та головного бухгалтера;
 • обрання таємним голосуванням науково-педагогічних працівників на посади асистента, викладача, старшого викладача, доцента;
 • рекомендація Вченій раді Університету до обрання науково-педагогічних працівників на посади деканів, завідувачів кафедр, професорів Інституту;
 • ухвалення навчальних програм та навчальних планів;
 • ухвалення рішень з питань організації навчально-виховного процесу;
 • ухвалення основних напрямів наукових досліджень;
 • оцінка науково-педагогічної діяльності структурних підрозділів;
 • рекомендація Вченій раді Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) кандидатур для присвоєння вчених звань доцента, професора.

Склад Вченої ради

 1.  

Вознюк
Микола Андрійович

директор, д.е.н., доцент

 1.  

Рисін

Віталій Васильович 

заступник директора, д.е.н., доцент

 1.  

Голуб

Ганна Григорівна 

декан факультету фінансів, економіки та обліку к.е.н., доцент 

 1.  

Чаплига

В’ячеслав Михайлович

професор кафедри економіки, д.т.н., професор

 1.  

Коркуна

Іван Іванович

доцент інформаційних технологій та вищої математики, к.е.н., доцент 

 1.  

Слав’юк

Ростислав Анатолійович

завідувач кафедри банківської справи, д.е.н., професор 

 1.  

Пшик

Богдан  Іванович

завідувач кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки, д.е.н., професор 

 1.  

Семів

Любов Казимирівна

завідувач кафедри менеджменту та соціальних наук, д.е.н., професор

 1.  

Скринник

 Зоя Едуардівна

професор кафедри менеджменту та соціальних наук, д.ф.н., професор 

 1.  

Семко             

 Надія Михайлівна

завідувач кафедри іноземних мов, к.філол.н., доцент

 1.  

Рудницький

Василь Степанович

завідувач кафедри обліку та аудиту, д.е.н.,

 

професор

 1.  

Хмелярчук

 Марія Ігорівна

завідувач кафедри економіки, д.е.н., доцент

 1.  

Русинко

 Моріка Костянтинівна

завідувач кафедри інформаційних технологій та вищої математики, к.ф.-м.н., доцент

 1.  

Бойко

 Сергій Миколайович

директор Львівської обласної дирекції «Райффайзен банку Аваль»

 1.  

Саган

 Максим Олександрович

Голова Студентської ради, студент 205-ФК групи

 1.  

Форостяк

Юлія Степанівна

Голова Студентського профкому, студентка       301-Оа групи

 1.  

Морфид

Роман

Володимирович 

Голова Студентського наукового товариства, студент 205-ФК