• 12304074_1271279002897551_6047473820448846460_o.jpg
 • 13502983_1693700240893864_7298295629547279975_o2.jpg
 • Assoc_ 193.JPG
 • divchata.jpg
 • lidvnzubs.jpg
 • _MG_00872.jpg
 • _MG_01522.jpg
 • _MG_0169.jpg

Вчена рада

Львівського навчально - наукового інституту
ДВНЗ "Університет банківської справи" 

Найважливіші питання діяльності та розвитку Інституту розглядає колегіальний орган управління – Вчена рада. Вчена рада Львівського навчально - наукового інституту ДВНЗ "Університет банківської справи" створена на основі принципу правонаступництва Вченої ради Львівського інституту Університету банківської справи. Робота Вченої ради Інституту здійснюється відповідно до Положення про Львівський навчально - науковий інститут ДВНЗ "Університет банківської справи", Положення про Вчену раду Інституту та Плану роботи Вченої ради на поточний рік.
До компетенції Вченої ради Інституту належать:

 • формування навчальної і наукової політики, економічного та соціального розвитку Інституту;
 • схвалення загального плану організаційної, навчальної, наукової, методичної та виховної роботи Інституту та звіту про його виконання;
 • ухвалення фінансових плану і звіту Інституту;
 • подання пропозицій керівнику Інституту щодо призначення та звільнення з посади заступників директора (заступників керівника), деканів та головного бухгалтера;
 • обрання таємним голосуванням науково-педагогічних працівників на посади асистента, викладача, старшого викладача, доцента;
 • рекомендація Вченій раді Університету до обрання науково-педагогічних працівників на посади деканів, завідувачів кафедр, професорів Інституту;
 • ухвалення навчальних програм та навчальних планів;
 • ухвалення рішень з питань організації навчально-виховного процесу;
 • ухвалення основних напрямів наукових досліджень;
 • оцінка науково-педагогічної діяльності структурних підрозділів;
 • рекомендація Вченій раді Університету банківської справи кандидатур для присвоєння вчених звань доцента, професора.

Склад Вченої ради

Жеребило
Ірина Владиславівна
в.о. директора, к.філос. н., доцент
Рисін
Віталій Васильович
заступник директора, д.е.н., доцент
Голуб
Ганна Григорівна
декан факультету фінансів та управління, к.е.н., доцент
Демко
Ірина
Іванівна
заступник декана факультету фінансів та управління, к.е.н., доцент
Пшик
Богдан  Іванович
завідувач кафедри фінансів, банківської справи  і страхування , д.е.н., професор
Семів
Любов Казимирівна
професор кафедри менеджменту і соціально-гуманітарних дисциплін, д.е.н., професор
Семко
Надія Михайлівна
доцент кафедри менеджменту і соціально-гуманітарних дисциплін, к.філол.н.
Скринник
Зоя
Едуардівна
професор кафедри менеджменту і соціально-гуманітарних дисциплін, д.філос.н., професор
Рудницький
Василь Степанович
завідувач кафедри обліку і оподаткування, д.е.н., професор
Хмелярчук
Марія
Ігорівна
завідувач кафедри економіки та інформаційних технологій, д.е.н., доцент
Русинко
Моріка Костянтинівна
доцент кафедри економіки та інформаційних технологій, к.ф.-м.н., доцент
Карпінець
Віктор Йосифович
начальник управління по роботі з корпоративними клієнтами західного регіону АТ «Ощадбанк України», доцент кафедри фінансів, банківської справи  і страхування, к.е.н.
Поліщак
Вікторія Ігорівна
Голова Студентської ради, студентка  405-ФК групи
Розгонюк
Катерина Вікторівна
Голова Студентського профкому, студентка 204-ЕК групи
Халабова 
Олена Олександрівна
Голова Студентського наукового товариства, студентка 402-ФК групи

Привітання

П'ятниця, 16 листопада 2018
Вітаємо всіх з Днем студента

П'ятниця, 16 листопада 2018
"Найкращий студент року "

Середа, 07 листопада 2018
Подяка голови ЛОДА